Skip to content

Verkiezingen 2018

Kalender

Timing

Kandidaatstelling

Brochure

Akte van kandidaatstelling

Kandidaten

Stemprocedure

Informatie aan artsenkorps

Verkiezingsplatform

e-voting.ordomedic.be

Resultaat verkiezingen

Eindresultaat 2018

 

Wetgeving

10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der artsen. BS 14-11-1967.

28 DECEMBER 1972. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren. B.S. 6-01-1973.

Sourcecode

Contact

verkiezingen@ordomedic.be