Skip to content

Oost-Vlaanderen

Orde der artsen - Oost-Vlaanderen

mei 2018 - mei 2021

Laatste aanpassing: 25 mei 2018

FunctieNaam
Voorzitter dr. Pieter Van Mulders
Ondervoorzitter dr. Mark Schockaert
Secretaris dr. Danny Meire
Gewoon magistraat-bijzitter de heer Dirk Van Der Kelen, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Plaatsvervangend magistraat-bijzitter mevrouw Veerle Aelbrecht, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Leden

drs. Michel Bafort
Eugeen De Bleeker
Véronique Fabre
Geertrui Meganck
Danny Meire
Mark Schockaert
Louis Thienpont
Pieter Van Braeckel
Guy Vanderstraeten
Pieter Van Mulders
Arne Van Renterghem
Eric Van Renterghem
Marceline Vermaercke
Hendrik Vermeulen

Plaatsvervangende leden drs. Véronique Baert
Christine Colmant
Erwin Colpaert
Bart De Letter
Frank Douchy
Karen Haenebalcke
Paul Moisse
prof. dr. Robert Rubens
Erik Tack
Anne-Marie Van Der Linden
Jan Van Elsen

Afgevaardigden Nationale Raad

GewoonPlaatsvervanger
dr. Michel Bafort dr. Arne Van Renterghem

Afgevaardigden Raad van Beroep

GewoonPlaatsvervanger
dr. Tony Vermeulen dr. Dirk Van Nimmen