Skip to content

Symposium

Datum Nieuws
19/03/2019 Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel … Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij? - 30 maart 2019
01/03/2018 Symposium 'Professionalisme en expertise' - 24 maart 2018
29/03/2017 Symposium 'Eerste hulp bij deontologische en juridische ongevallen' - 13 mei 2017
18/03/2016 Communicatie via EMD – EPD in het eGezondheidsbeleid 2019
28/03/2015 Symposium ‘Mobiliteit van patiënten en artsen’ – 28 maart 2015
10/05/2014 Symposium 'Disfunctioneren van artsen'- 10 mei 2014
04/05/2013 Symposium 'Beroepsaansprakelijkheid - Kwaliteit van zorg voor huisarts en specialist' - 4 mei 2013
21/05/2012 Symposium 'Beslissen voor een ander' - 5 mei 2012
10/03/2011 Symposium 'Gedeeld beroepsgeheim' - 14 mei 2011
27/03/2010 Symposium 'Kwaliteit door multidisciplinaire zorg' - 27 maart 2010
18/04/2009 Symposium patiëntenrechten en ombudsfunctie - 18 april 2009