Skip to content

Nieuws

Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming - Vormingspakket voor artsen in de uitrol van het actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag

Op vraag van mevrouw Emilie Le Roi, Adjunct van de directeur, Vlaamse Overheid, Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, Departement Onderwijs en Vorming, brengt de Orde der artsen een update van het vormingspakket voor artsen onder de aandacht dat een aantal jaren geleden werd ontwikkeld in de uitrol van het toenmalige actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Het vormingspakket werd geactualiseerd en aangepast aan de noden die tijdens het overleg werden geformuleerd.

Als bijlage en via onderstaande link kan het vormingspakket worden geraadpleegd :
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/rol-van-de-arts-bij-de-aanpak-van-spijbelen

 


93030 update_2017_vormingspakket_artsen_definitief.docx

02/10/2017Terug