Skip to content

Nieuws

Verkiezingen Orde der artsen : KB 28 december 1972 gewijzigd – geconsolideerde versie

Op basis van het koninklijk besluit van 26 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren (BS, 1 maart 2016) en het koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren (BS, 2 maart 2016),

stelde de nationale raad van de Orde der artsen bijgaande geconsolideerde versie op van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren.

KB 28121972 gewijzigd AR 28121972 modifié.pdf

04/03/2016Terug