Skip to content

Nieuws

FOD Mobiliteit en Vervoer - Rijgeschiktheidsattest groep 1

Brief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer betreffende de kennis van de artsen van de reglementering rond rijgeschiktheid, met enkele aandachtspunten hieromtrent, en het belang om het rijgeschiktheidsattest voor groep 1 duidelijk en correct in te vullen.

FOD Mobiliteit en Vervoer Rijgeschiktheidsattest groep 1.pdf
NFORM1_RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1_2017 01 01.pdf
NFORM2_RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1_AFGELEVERD DOOR EEN OOGARTS_2017 01 01.pdf

01/08/2017Terug