Skip to content

Nieuws

Datum Nieuws
16/11/2017 Inleiding tot de medische deontologie
15/11/2017 Overlijden mevr. Emilia Manna, vertaalster, nationale Raad van de Orde der artsen
02/10/2017 Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming - Vormingspakket voor artsen in de uitrol van het actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag
02/10/2017 Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 72 van 8 mei 2017 betreffende de publieke sollicitatie van levende orgaandonatie
02/10/2017 Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 71 van 8 mei 2017 betreffende de praktijk van late zwangerschapsafbreking om medische redenen
02/10/2017 Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 70 van 8 mei 2017 betreffende de ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis
02/10/2017 Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 69 van 13 februari 2017 betreffende experimenten en ander wetenschappelijk onderzoek bij gedetineerden
01/08/2017 FOD Mobiliteit en Vervoer - Rijgeschiktheidsattest groep 1
26/06/2017 dr. R. Kerzmann, lid van de nationale raad, eerste ondervoorzitter van de CEOM
02/05/2017 Overlijden prof. Guy Ebinger, plaatsvervangend lid van de nationale raad
24/01/2017 FOD Mobiliteit en Vervoer : KB 14 december 2016 - Rijbewijs
13/01/2017 Omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon