Skip to content

Nieuws

Datum Nieuws
16/11/2017 Inleiding tot de medische deontologie
02/10/2017 Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming - Vormingspakket voor artsen in de uitrol van het actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag
26/06/2017 dr. R. Kerzmann, lid van de nationale raad, eerste ondervoorzitter van de CEOM
02/05/2017 Overlijden prof. Guy Ebinger, plaatsvervangend lid van de nationale raad
24/01/2017 FOD Mobiliteit en Vervoer : KB 14 december 2016 - Rijbewijs
13/01/2017 Omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon