Skip to content

Nieuws

Datum Nieuws
31/03/2020 COVID-19 : Attest waarmee de arts verplaatsingen kan legitimeren bij politiecontroles
24/03/2020 Onderwijs Vlaanderen - Samenwerking tussen de medische sector en onderwijs - Geactualiseerd vormingspakket voor artsen
24/03/2020 FOD Mobiliteit en Vervoer - Nauwgezet invullen van rijgeschiktheidsattest groep 1
12/12/2019 Bericht van de minister van Volksgezondheid : Wat verwachten de burgers en de zorgverleners van eGezondheid?
25/11/2019 Studienamiddag Orde der artsen 29.11.2019 : De medische deontologie vandaag - Presentatie
25/11/2019 A patient has complained about me online. What should I do? (article BMJ, published 30 September 2019)
24/10/2019 Nationale sensibiliserings- en preventiecampagne 'Wees alert voor asbest' - Fedris en Constructiv
15/10/2019 Inleiding tot de medische deontologie 2019-2020
24/09/2019 Région wallonne - Désignation d'experts de la liste d'experts du conseil de stratégie et de prospective - Appel à candidatures
17/09/2019 Hoe kan de arts zijn e-reputatie beheren en beschermen?
10/09/2019 Aptitude à la conduite en Wallonie
19/07/2019 Oproep aan de artsen tot kandidaatstelling - Commissies van Toezicht (CvT) bij de gevangenissen
20/05/2019 Meldcodes - Seksueel geweld.
11/12/2018 Recht op onderwijs voor zieke kinderen
14/09/2018 Beveiliging van huisartsen - Brief van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan de Huisartsenkringen
02/03/2018 PERSBERICHT : Meldcodes vrouwelijke genitale verminking, partnergeweld en seksueel geweld
16/11/2017 Inleiding tot de medische deontologie
02/10/2017 Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming - Vormingspakket voor artsen in de uitrol van het actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag
26/06/2017 dr. R. Kerzmann, lid van de nationale raad, eerste ondervoorzitter van de CEOM
02/05/2017 Overlijden prof. Guy Ebinger, plaatsvervangend lid van de nationale raad
24/01/2017 FOD Mobiliteit en Vervoer : KB 14 december 2016 - Rijbewijs
13/01/2017 Omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon
25/11/2016 FOD Justitie - Identificatiefiche in te vullen in het kader van een opdracht als arts-deskundige
26/10/2016 Persbericht : ARTS IN NOOD gaat nationaal
18/08/2016 Persbericht 18/08/2016 : Gewelddadige aanval op huisarts door patiënt
16/08/2016 Koninklijk besluit van 21 juli 2016 - rijbewijs
20/05/2016 Persmededeling : Orde der artsen - verkiezingen : tijd voor nieuw bloed en een nieuw elan !
08/04/2016 CEOM - Charte Européenne d'Ethique Médicale
24/03/2016 Persbericht - Aanslagen 22 maart 2016
04/03/2016 Verkiezingen Orde der artsen : KB 28 december 1972 gewijzigd – geconsolideerde versie
23/12/2015 Cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid - Promotie-instrument om de Wet Patiëntenrechten beter bekend te maken
02/12/2015 In memoriam dokter Patrik Roelandt
08/07/2015 Joint Declaration - Health must be addressed by the International climate conference COP21
08/07/2015 Déclaration du CEOM sur la télémédecine
22/06/2015 Déclaration du CEOM sur le recours à la santé mobile au sein de l'Union européenne
28/05/2015 Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWPF), een actieplan van de Europese Commissie betreffende het gezondheidspersoneel
29/09/2014 Psychologencommissie - Deontologische Code voor psychologen
09/09/2014 Advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 24 mei 2014 aangaande lipofreezebehandelingen
28/07/2014 Waarschuwing : Databank – Association Santé et Soin
07/07/2014 Zorg en terugbetaling aan Europese ambtenaren - Bericht aan de artsen
30/04/2014 Nationale Raad : benoeming van de artsen op voordracht van de geneeskundige faculteiten
30/04/2014 Nationale Raad : verkiezing ondervoorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad
01/03/2014 De aanwezigheid van de Nationale Raad binnen de internationale medische associaties
06/11/2013 The state of medical education and practice in the UK : 2013
11/10/2013 Medische attesten in het onderwijs
26/02/2013 Advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België d.d. 25.01.2013 over het voorschrijven door tandartsen van de behandeling van temporomandibulaire dysfuncties door erkende kinesitherapeuten
24/04/2012 Verkiezingen 2012 - Resultaten
21/10/2011 Vrijstelling van gordeldracht : Leidraad voor de arts - Model medisch attest (Folder BIVV)
24/06/2011 Europese Raad van de Ordes der artsen en van de onafhankelijke organisaties met soortgelijke bevoegdheden (CEOM) - Nieuw uitvoerend bestuur
24/06/2011 Waarschuwing : Beroepengids The Physicians Register – Annuaire des Médecins
28/03/2011 Verdwijnen van de papieren versie van het Tijdschrift van de Nationale Raad
10/03/2011 Mededeling FAGG - Vervalste sensoren
07/03/2011 Bijdrage in La Dernière Heure - Standpunt van de Nationale Raad van de Orde der artsen
27/09/2010 Koninklijk besluit van 10 september 2010 - rijbewijs
03/06/2010 Voorstel tot hervorming van de Orde der artsen
31/05/2010 Website en Intranet Orde der artsen
20/11/2009 Europese Commissie, directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer
23/07/2009 INFLUENZA A/H1N1
25/06/2009 Inschrijving van de artsen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
24/03/2009 Verkiezingen 2009 - Verkozen effectieve leden
24/03/2009 Verkiezingen 2009 - Verkozen plaatsvervangende leden