Skip to content

Profiel belgische artsen

Relevante pagina's voor artsen

Deze website is opgebouwd uit een privaat gedeelte en een publiek gedeelte.

Voor het privaat gedeelte krijgen de artsen ingeschreven bij de Orde van Geneesheren in de tweede helft van april 2009 een schrijven toegezonden met gegevens omtrent de activatie en het gebruik van het intranet binnen de website. Via deze weg kunnen de artsen op een beveiligde manier post ontvangen van de Nationale Raad en mails uitwisselen onder elkaar. Via deze interne weg kunnen de provinciale raden onder mekaar gevoelige dossiers doorspelen of informatie doorgeven aan de Nationale Raad. Dit zal de snelheid en de efficiëntie van werken ten goede komen.

In het publiek gedeelte worden de verschillende geledingen van de Orde van Geneesheren voorgesteld, telkens voorzien van hun respectievelijke contactpunten. De knop “internationaal” geeft toegang tot de onthaalfunctie voor buitenlandse artsen. Verschillende zoekfuncties maken de lezer wegwijs in het archief bestaande uit duizenden adviezen van de Nationale Raad en uit vele artikels die gepubliceerd werden in het Tijdschrift van de Nationale Raad, teruggaand tot 1976. De resultaten van een opzoeking kunnen zowel op uitgiftedatum als op basis van relevantie bekeken worden. Door bij de artikels van de Code van geneeskundige plichtenleer de mogelijkheid te voegen om vroegere edities te raadplegen krijgt men inzicht in de dynamica van de medische deontologie doorheen de tijd.