Skip to content

Welkom bij de Orde der artsen

De inschrijving bij de Orde der artsen is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Aanvraag tot Inschrijving op de lijst van de Orde der artsen

Zoek een arts

tot enkel

Recente adviezen Nationale Raad

Alle adviezen

Nieuws

Nieuwsarchief
13/11/2020

Fluorochinolon-antibiotica voor systematisch gebruik en inhalatie-risico van hartklepregurgitatie of -insufficiëntie

100498 NL FAGG info Risico fluorochinolon antibiotica voor systematisch gebruik en inhalatie.pdf


14/07/2020

Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen

FOD Mobiliteit en Vervoer bijlage 6 KB 23 maart 1998 rijbewijs.pdf


29/05/2020

Onderwijs Vlaanderen - Draaiboek voor de heropstart van de lessen van de basis- en secundaire scholen17/04/2020

COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

COVID 19 toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak.pdf


31/03/2020

COVID-19 : Attest waarmee de arts verplaatsingen kan legitimeren bij politiecontroles24/03/2020

Onderwijs Vlaanderen - Samenwerking tussen de medische sector en onderwijs - Geactualiseerd vormingspakket voor artsen24/03/2020

FOD Mobiliteit en Vervoer - Nauwgezet invullen van rijgeschiktheidsattest groep 1

FOD Mobiliteit en Vervoer Rijgeschiktheidsattest groep 1 nauwgezet invullen.pdf


12/12/2019

Bericht van de minister van Volksgezondheid : Wat verwachten de burgers en de zorgverleners van eGezondheid?

Bericht van minister van Volksgezondheid eGezondheid.pdf