Skip to content

Welkom bij de Orde der artsen

De inschrijving bij de Orde der artsen is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Aanvraag tot Inschrijving op de lijst van de Orde der artsen

Zoek een arts

tot enkel

Recente adviezen Nationale Raad

Alle adviezen

Nieuws

Nieuwsarchief
02/03/2018

PERSBERICHT : Meldcodes vrouwelijke genitale verminking, partnergeweld en seksueel geweld

Meldcode partnergeweld.pdf
Meldcode vrouwelijke genitale verminking.pdf


16/11/2017

Inleiding tot de medische deontologie

INLEIDING TOT DE MEDISCHE DEONTOLOGIE2.pdf


15/11/2017

Overlijden mevr. Emilia Manna, vertaalster, nationale Raad van de Orde der artsen

Overlijden Emilia Manna.pdf


02/10/2017

Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming - Vormingspakket voor artsen in de uitrol van het actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag

93030 update_2017_vormingspakket_artsen_definitief.docx


02/10/2017

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 72 van 8 mei 2017 betreffende de publieke sollicitatie van levende orgaandonatie

93013.pdf


02/10/2017

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 71 van 8 mei 2017 betreffende de praktijk van late zwangerschapsafbreking om medische redenen

93011.pdf


02/10/2017

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 70 van 8 mei 2017 betreffende de ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis

93009.pdf


02/10/2017

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Advies nr. 69 van 13 februari 2017 betreffende experimenten en ander wetenschappelijk onderzoek bij gedetineerden

93007.pdf


01/08/2017

FOD Mobiliteit en Vervoer - Rijgeschiktheidsattest groep 1

FOD Mobiliteit en Vervoer Rijgeschiktheidsattest groep 1.pdf
NFORM1_RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1_2017 01 01.pdf
NFORM2_RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1_AFGELEVERD DOOR EEN OOGARTS_2017 01 01.pdf


26/06/2017

dr. R. Kerzmann, lid van de nationale raad, eerste ondervoorzitter van de CEOM