Skip to content

Welkom bij de Orde der artsen

De inschrijving bij de Orde der artsen is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Elektronische verkiezingen 2016 Eindresultaat verkiezingen

Zoek een arts

tot enkel

Nieuws

Nieuwsarchief
26/06/2017

dr. R. Kerzmann, lid van de nationale raad, eerste ondervoorzitter van de CEOM02/05/2017

Overlijden prof. Guy Ebinger, plaatsvervangend lid van de nationale raad

Overlijden prof. Guy Ebinger nl (2).pdf


24/01/2017

FOD Mobiliteit en Vervoer : KB 14 december 2016 - Rijbewijs

SPF Mobilite Permis de conduire FOD Mobiliteit Rijbewijs.pdf


13/01/2017

Omstandige geneeskundige verklaring met het oog op een rechterlijke bescherming van een meerderjarig persoon

Omstandige_geneeskundige_verklaring modelformulier.pdf


25/11/2016

FOD Justitie - Identificatiefiche in te vullen in het kader van een opdracht als arts-deskundige

FOD Justitie Identificatiefiche.pdf


26/10/2016

Persbericht : ARTS IN NOOD gaat nationaal

Persbericht Arts in Nood.pdf


18/08/2016

Persbericht 18/08/2016 : Gewelddadige aanval op huisarts door patiënt16/08/2016

Koninklijk besluit van 21 juli 2016 - rijbewijs

KB 21.07.2016 rijbewijs AR 21.07.2016 permis de conduire.docx