Skip to content

Code van geneeskundige plichtenleer 1975 - Inhoud

Deze tekst is niet meer van kracht.

Sinds 3 mei 2018 geldt een nieuwe code van medische deontologie, toegankelijk onder de tab "Code".

De inhoud van de vroegere code van medische deontologie blijft beschikbaar voor documentatiedoeleinden.

TITEL I Algemene bepalingen
Hoofdstuk I Doel en toepassing van de Code Art. 1-2
Hoofdstuk II Algemene plichten van de arts Art. 3-11
Hoofdstuk III Publiciteit Art. 12-17
Hoofdstuk IV Cliënteel Art. 18-19
Hoofdstuk V Het geneeskundig kabinet Art. 20-26
TITEL II De arts ten dienste van de patiënt
Hoofdstuk I Arts - patiëntverhouding Art. 27-33
Hoofdstuk II Kwaliteit van de verzorging Art. 34-37
Hoofdstuk III Het medisch dossier Art. 38-47
Hoofdstuk IV Heelkunde Art. 48-54
Hoofdstuk V Beroepsgeheim van de arts Art. 55-70
Hoofdstuk VI Erelonen Art. 71-84
Hoofdstuk VII Problemen in verband met de voortplanting Art. 85-88
Hoofdstuk VIII Experimenten op mensen Art. 89-94
Hoofdstuk IX Het naderende levenseinde Art. 95-98
TITEL III De arts ten dienste van de gemeenschap
Hoofdstuk I De sociale en economische verantwoordelijkheid van de artsen Art. 99-103
Hoofdstuk II Preventieve geneeskunde Art. 104-112
Hoofdstuk III De continuïteit van de verzorging, de wachtdiensten en de dringende medische hulp Art. 113-118
Hoofdstuk IV De arts als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar Art. 119-130
Hoofdstuk V Gerechtelijke geneeskunde Art. 131-135
TITEL IV Verhouding tussen artsen
Hoofdstuk I De collegialiteit Art. 136-139
Hoofdstuk II Behandelende arts en consulent Art. 140-152
Hoofdstuk III De plaatsvervangende arts Art. 153-158
Hoofdstuk IV De professionele samenwerking tussen artsen Art. 159-165
TITEL V Verhouding artsen-derden
Hoofdstuk I Contracten met verzorgingsinstellingen Art. 166-172
Hoofdstuk II Overeenkomsten met niet-artsen, uitvindingen en octrooien Art. 173-176
Hoofdstuk III Verhouding met apothekers, licentiaten in de tandheelkunde, vroedvrouwen, verplegenden en leden van paramedische beroepen Art. 177-182