Skip to content

Code van geneeskundige plichtenleer 1975

Deze tekst is niet meer van kracht.

Sinds 3 mei 2018 geldt een nieuwe code van medische deontologie, toegankelijk onder de tab "Code".

De inhoud van de vroegere code van medische deontologie blijft beschikbaar voor documentatiedoeleinden.

TITEL I : Algemene bepalingen

TITEL II »

Hoofdstuk I : Doel en toepassing van de Code

Hoofdstuk II »
Art. 1
01/01/1975

De geneeskundige plichtenleer is het geheel van de beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere arts moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep.

Art. 2
01/01/1975

De bepalingen van deze Code zijn van toepassing op alle artsen die ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde.
Zij worden bij wijze van vermelding en niet beperkend aangegeven.
Zij kunnen bij analogie worden toegepast.