Skip to content

Artikel

TITEL V : Verhouding artsen-derden

Hoofdstuk III : Verhouding met apothekers, licentiaten in de tandheelkunde, vroedvrouwen, verplegenden en leden van paramedische beroepen

Art. 182


01/01/1975

In het kader van de groepsgeneeskunde of wanneer zij in groepsverband werken met medewerkers, moeten de artsen er op letten deze laatsten geen handelingen te doen verrichten die buiten hun bevoegdheid vallen.


<< Terug