Skip to content

Artikel

TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk VII : Problemen in verband met de voortplanting

Art. 87


17/10/1992

Men moet de mening van de patiënte betreffende de eindbestemming van haar vrucht vragen en deze ook respecteren. Commerciële aanwending van de vrucht is verboden.

Het aanwenden van de vrucht van de zwangerschapsafbreking met wetenschappelijke of therapeutische doeleinden moet voorgelegd zijn aan een commissie voor medische ethiek. Dit mag in geen enkel geval noch het moment noch de techniek noch de algemene modaliteiten van de ingreep beïnvloeden.


01/01/1975

De arts mag, krachtens zijn overtuiging, weigeren tot zwangerschaponderbreking over te gaan.


<< Terug