Skip to content

Artikel

TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk VII : Problemen in verband met de voortplanting

Art. 85


17/10/1992

De arts speelt een belangrijke rol in de bevordering van de gezondheid. Hij moet de betrokken personen op een objectieve en aan iedere situatie aangepaste wijze alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken, onder meer in verband met seksualiteit en anticonceptie.

Indien de arts van oordeel is dat hij niet kan afzien van zijn persoonlijke mening, geeft hij dit duidelijk te kennen en hij zal zijn patiënt de mogelijkheid bieden het advies en de aanbevelingen van andere confraters in te winnen.


01/01/1975

Telkens wanneer anticonceptieve hulp aangewezen lijkt, zal de arts alle nuttige inlichtingen verstrekken.


<< Terug