Skip to content

Artikel

TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk III : Het medisch dossier

Art. 42


17/12/2016
De arts helpt de patiënt bij de uitoefening van zijn recht op inzage en op afschrift van zijn dossier.

01/01/1975

Op vraag van de patiënt of wanneer hij het zelf nuttig oordeelt, mag de arts zo het belang van de patiënt het vergt, objectieve gegevens uit het dossier, zoals radiografieën en resultaten van onderzoekingen, aan de zieke mededelen.


<< Terug