Skip to content

Artikel

TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk VI : Erelonen

Art. 75


19/01/1991

De ereloonstaat dient binnen het jaar na de prestatie te worden toegestuurd.

Bij het innen van erelonen dient elke handelwijze vermeden te worden die niet strookt met de vereiste waardigheid van de arts-patiëntverhouding.


01/01/1975

De arts mag een schadeloosstelling vragen voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.


<< Terug