Skip to content

Artikel

TITEL IV : Verhouding tussen artsen

Hoofdstuk III : De plaatsvervangende arts

Art. 155


01/01/1975

Wanneer de periode van de vervanging twee maanden overschrijdt, is een schriftelijke overeenkomst vereist, die vóór de ondertekening aan de provinciale raad waarbij de vervangen arts is ingeschreven, moet worden voorgelegd.


<< Terug