Skip to content

Artikel

TITEL IV : Verhouding tussen artsen

Hoofdstuk III : De plaatsvervangende arts

Art. 154


01/01/1975

Alleen de plaatsvervangende arts heeft recht op de erelonen; verdeling van erelonen is nooit toegelaten. Indien de plaatsvervangende arts lokalen, personeel of het instrumentarium gebruikt, mag daarvoor een billijke vergoeding worden gevraagd.


<< Terug