Skip to content

Artikel

TITEL III : De arts ten dienste van de gemeenschap

Hoofdstuk IV : De arts als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar

Art. 127


01/01/1975

De onder artikel 119 bedoelde arts mag van zijn functie geen misbruik maken om patiënten te ronselen voor zichzelf of voor derden en zeker niet voor verzekeringsinstellingen of andere instellingen waarmee hij samenwerkt. Hij moet zich onthouden van elke handeling die de vrije keuze van de patiënt zou kunnen beïnvloeden.


<< Terug