Skip to content

Artikel

TITEL III : De arts ten dienste van de gemeenschap

Hoofdstuk IV : De arts als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar

Art. 123


01/01/1975

De arts belast met een in artikel 119 vermelde opdracht moet vooraf aan de betrokkene mededelen in welke hoedanigheid hij optreedt en hem in kennis stellen van zijn opdracht.
De arts-gerechtelijk deskundige vooral zal hem waarschuwen dat hij aan de verzoekende overheid alles dient mede te delen wat betrokkene hem zal toevertrouwen in het kader van zijn opdracht.


<< Terug