Skip to content

Artikel

TITEL III : De arts ten dienste van de gemeenschap

Hoofdstuk IV : De arts als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar

Art. 122


01/01/1975

De arts belast met één van de opdrachten opgesomd in artikel 119 moet zijn beroepsonafhankelijkheid volledig behouden ten opzichte van zijn opdrachtgever en ten opzichte van andere eventuele partijen.
Bij het formuleren van zijn besluiten als arts moet hij enkel volgens zijn geweten handelen.


<< Terug