Skip to content

Artikel

TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk I : Arts - patiëntverhouding

Art. 30


01/01/1975

Indien de patiënt minderjarig is of indien het een andere onbekwame persoon betreft, en het onmogelijk of niet wenselijk is de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te bekomen, moet de arts gewetensvol de passende zorgen toedienen.


<< Terug