Skip to content

Artikel

TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk I : Arts - patiëntverhouding

Art. 29


01/01/1975

De arts moet pogen de patiënt voor te lichten over het waarom van elke voorgenomen diagnostische of therapeutische maatregel. Indien de zieke een voorgesteld onderzoek of behandeling weigert, mag de arts onder de in lid 2 van artikel 28 bepaalde voorwaarden, van zijn opdracht afzien.


<< Terug