Skip to content

Code van medische deontologie

Voorwoord

Hoofdstuk 0 »

De beginselen en regels opgenomen in de Code van medische deontologie willen de arts wegwijs maken en hem een referentiekader bieden.

Geïnspireerd op de actuele internationale benadering van de medische deontologie beogen deze bepalingen de arts op een positieve wijze raad te geven over hoe hij in specifieke situaties deontologisch moet handelen.

Deze Code is geen opsomming van wat niet mag, maar wil een goede praktijkvoering bevorderen.

Weldra volgt een compendium dat op basis van adviezen van de nationale raad, beslissingen uit de tuchtrechtspraak en praktijkvoorbeelden de draagwijdte van de bepalingen zal preciseren.

Deze Code van medische deontologie is gepubliceerd op 3 mei 2018 en vervangt de vorige versie.

Benoît Dejemeppe
Voorzitter van de nationale raad
van de Orde der artsen