Skip to content

Code van medische deontologie

Hoofdstuk 0 : Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 »
Art. 1
01/05/2018

De medische deontologie omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van zijn beroep.

Art. 2
01/05/2018

De arts voldoet aan de wettelijke voorwaarden vereist voor de uitoefening van de geneeskunde. De arts zorgt voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens en voor de volksgezondheid.