Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Ziekten (Overdraagbare-)

Zie ook: Aids

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
02/11/2020 Nood aan een efficiënte aanpak onder leiding van de hoofdarts om in een ziekenhuis de dreigende schaarste aan middelen door de COVID-19-pandemie op te vangen TNR 167 a167037
17/10/2020 Attest aanpassing van de arbeidsomstandigheden (telewerk) voor risicopatiënten COVID-19 TNR 167 a167031
17/10/2020 Beroepsgeheim – Meedelen van de COVID-19-diagnose door de arts TNR 167 a167034
17/10/2020 Bezorgen van geneeskundig getuigschrift en geneesmiddelenvoorschrift door de arts aan de patiënt na teleconsultatie tijdens de COVID-19-crisis TNR 167 a167030
17/10/2020 Ethische richtlijnen betreffende het maken van keuzes in de zorg ingeval de nood aan het aanbod overstijgt TNR 167 a167032
17/10/2020 Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid na teleconsultatie in de context van de COVID-19-pandemie TNR 167 a167029
17/10/2020 Teleconsultatie en telefonische triage in de context van de COVID-19-pandemie TNR 167 a167028
17/10/2020 Verplichting (huis)artsen deel te nemen aan triagepost COVID-19 TNR 167 a167033
17/10/2020 Vroegtijdig verlaten van ziekenhuis door COVID-19-patiënt - Verantwoordelijkheid van de arts TNR 167 a167035
19/09/2020 Dringende medische hulp: controle door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering TNR 167 a167025
19/09/2020 Hoe de arts dient te handelen indien een patiënt weigert zich te laten testen op COVID-19 of weigert de verplichte maatregel van quarantaine na te leven
warning Advies van 19 september 2020 aangepast op 17 oktober 2020
TNR 167 a167027
03/04/2020 COVID-19 - Persbericht - Teleconsultaties via videobeelden in tijden van pandemie TNR 167 a167011
02/04/2020 COVID-19 – Medische attesten TNR 167 a167010
26/03/2020 COVID-19 - Waardering voor alle zorgverleners en vrijwilligers – Attest voor verplaatsingen bij politiecontroles TNR 167 a167008
26/03/2020 COVID-19 – Persbericht - Dreigende financiële impact voor Artsen in opleiding TNR 167 a167009
18/03/2020 COVID-19 - Richtlijnen TNR 167 a167007
18/03/2020 COVID-19 - Richtlijnen betreffende de behandelingsplicht TNR 167 a167006
10/03/2020 COVID-19 - Persbericht van de nationale raad van de Orde der artsen in verband met de uitzonderlijke maatregelen die de eerstelijnsgeneeskunde dient te treffen in het kader van de pandemie van het coronavirus (COVID-19) TNR 167 a167005
05/07/2019 Brief ter verwittiging van de seksuele partner van een patiënt gediagnosticeerd met een soa TNR 166 a166003
07/07/2018 Voorschrijven van een curatieve behandeling voor een seksueel overdraagbare aandoening (soa)
TNR 162 a162001
15/11/2014 Risico op schuldig verzuim - Ebola TNR 147 a147015
04/02/2012 Verpleegkundige besmet met HIV en HCV - Beroepsgeheim TNR 137 a137007
17/09/2011 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 135 a135004
08/05/2010 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 130 a130017
24/10/2009 Influenza A/H1N1 – Vaccinatie - Perscommuniqué TNR 127 a127015
24/10/2009 Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) – Behandeling van de partner(s) TNR 127 a127016
22/09/2009 Dienst spoedgevallen – Grieppandemie – Weigering van opname
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad
TNR 127 a127014
21/03/2009 Behandeling van een patiënt met multiresistente tuberculose TNR 125 a125014
24/01/2009 Behandelingsplicht TNR 125 a125001
16/10/2004 Verplichtingen arts met hepatitis C
warning

Dit advies vervangt de adviezen a100005 en a098005.

TNR 107 p. 4 a107003
26/06/2004 Beroepsgeheim in centra voor asielzoekers TNR 105 p. 4 a105003
15/02/2003 Arts besmet met hepatitis C - Advies van de Nationale Raad van 21 september 2002
warning

Dit advies werd vervangen door het advies a107003.

TNR 100 p. 5 a100005
21/09/2002 Overdracht van hepatitis C door een chirurg
warning

Dit advies werd vervangen door het advies a107003.

TNR 98 p. 7 a098005
19/08/2000 Geneeskundig getuigschrift te voegen bij de aanvraag van een arbeidsvergunning TNR 90 p. 14 a090008
15/04/2000 Potentieel besmettingsrisico - Ambulanciers en brandweermannen TNR 89 p. 9 a089001
19/02/2000 Blootstelling van het ambulancepersoneel aan infectierisico's TNR 88 p. 21 a088015
25/09/1999 Follow-up van prikaccidenten TNR 87 p. 10 a087004
20/05/1978 Mutualiteit - Profylaxe tegen tuberculose TNR 26 p. 27 a026020
01/01/1976 Probleem voorgelegd door een Comité voor Veiligheid en Hygiëne van de Openbare Onderstand betreffende de identifikatie van patiënten met serumhepatitis TNR 25 p. 23 a025007