Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Ziekenhuizen

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/01/2017 Cumulatie van de functies van hoofdarts en arts-diensthoofd in een ziekenhuisinstelling TNR 156 a156002
19/11/2016 Stopzetting van werkzaamheden in ziekenhuis - Mededeling van gegevens uit het ziekenhuisdossier aan de arts TNR 155 a155002
20/09/2014 Problematiek van inrichtingen die patiënten laten overnachten na een heelkundige esthetische ingreep TNR 147 a147006
20/09/2014 Stopzetting van werkzaamheden in het ziekenhuis – Recht op afschrift van de medische ziekenhuisdossiers TNR 147 a147005
22/02/2014 Wijziging van artikel 168 van de Code van geneeskundige plichtenleer TNR 145 a145001
24/03/2012 Verdwijning van een persoon die als onrustwekkend wordt beschouwd TNR 137 a137028
17/09/2011 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 135 a135004
30/04/2011 Enquête Test-Aankoop – Kwaliteit van ziekenhuizen TNR 133 a133020
08/05/2010 Medisch geheim tegenover de politiediensten in ziekenhuizen TNR 130 a130014
08/05/2010 Onderzoek door de politie in ziekenhuizen – Beroepsgeheim TNR 130 a130013
08/05/2010 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 130 a130017
17/04/2010 Aanwerving van “vrije assistenten” in ziekenhuizen TNR 130 a130006
06/02/2010 Relatie hoofdarts/ombudsfunctie TNR 129 a129012
22/09/2009 Dienst spoedgevallen – Grieppandemie – Weigering van opname
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad
TNR 127 a127014
24/01/2009 Gefusioneerd ziekenhuis - Algemeen en medisch reglement Professionele eenpersoonsvennootschap – Vermelding van naam en specialisme van de arts TNR 125 a125002
20/12/2008 Onverenigbaarheid tussen de functie van hoofdarts en deze van directeur van het ziekenhuis TNR 123 a123018
22/11/2008 Geneesheren-inspecteurs bij het Intern Verzelfstandigd Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin TNR 123 a123009
28/06/2008 Aanwerving van een algemeen geneeskundige voor de functie van zaalarts in een ziekenhuis TNR 121 a121011
22/12/2007 Militaire artsen – tuchtrechtelijke bevoegdheid van de orde van geneesheren TNR 119 a119006
12/05/2007 Aanwerving van een algemeen geneeskundige voor de functie van zaalarts in een ziekenhuis
warning Dit advies werd aangepast op 28/06/2008 (=advies a121011).
TNR 117 p. 3 a117002
12/05/2007 Deelname door de hoofdgeneesheer in de exploitatiewinst van een ziekenhuis TNR 117 p. 4 a117004
15/07/2006 Registratie van de telefoongesprekken op de dienst spoedgevallen van een ziekenhuis TNR 113 p. 6 a113003
24/06/2006 Publiciteit - Nieuwe ziekenhuisdienst, nieuw diagnose- of behandelingsapparaat TNR 113 p. 5 a113002
22/04/2006 Ombudsfunctie - Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 113 p. 3 a113001
18/06/2005 Artikel 140, §5, Ziekenhuiswet - Individuele overeenkomsten tussen beheerder en ziekenhuisarts TNR 109 p. 8 a109014
21/05/2005 Ombudsfunctie TNR 109 p. 4 a109006
19/03/2005 Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen TNR 108 p. 6 a108007
19/03/2005 Vragen van de politie aan ziekenhuisdiensten - Beroepsgeheim TNR 108 p. 4 a108004
05/02/2005 Onderzoek kwaliteit ziekenhuizen - Test-Aankoop TNR 108 p. 4 a108003
17/07/2004 Medische raad in militair ziekenhuis TNR 106 p. 3 a106001
03/04/2004 Artikel 140, §5, Ziekenhuiswet - Individuele overeenkomsten tussen beheerder en ziekenhuisarts TNR 104 p. 4 a104005
21/10/2000 Ziekenhuisfusies - Spreiding van de activiteit TNR 91 p. 6 a091008
19/08/2000 Medische raden in kleine ziekenhuizen TNR 90 p. 21 a090015
19/06/1999 Medisch archief - Verantwoordelijke voor de opslag ervan in het ziekenhuis TNR 86 p. 15 a086005
24/04/1999 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrisch ziekenhuis - Aangifte - Psychiatrische thuiszorg - Ontslagformulier TNR 85 p. 9 a085003
24/04/1999 Opname in een psychiatrisch ziekenhuis - Mededeling aan politie of procureur des Konings
warning

In dit advies werd een zin toegevoegd : cf. advies a137028 (TNR nr 137).

TNR 85 p. 10 a085004
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Wet op de ziekenhuizen
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 33 a084037
12/12/1998 Aanbevelingen voor artsen werkzaam in een ziekenhuisgroepering, -fusie of -associatie TNR 84 p. 11 a084002
12/12/1998 Uitwisseling van gegevens tussen de officina-apotheker en de ziekenhuisapotheker TNR 84 p. 15 a084007
21/03/1998 Wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten TNR 80 p. 25 a080013
18/10/1997 Informatie over hoorcentra in wachtkamers van huisartsen - Aanpassing van hoorapparaten in klinieken of hospitalen TNR 79 p. 27 a079041
07/09/1996 Hospitalisatie - Beroepsgeheim TNR 75 p. 19 a075003
20/01/1996 Contracten - Bevoegdheid van de provinciale raden TNR 72 p. 21 a072001
18/02/1995 Reclame en Ziekenhuisgeneeskunde TNR 68 p. 41 a068024
18/02/1995 Reclame en Ziekenhuisgeneeskunde TNR 68 p. 27 a068012
21/01/1995 Overeenkomst - Disciplinaire schorsing TNR 68 p. 22 a068006
21/01/1995 Ziekenhuisgeneeskunde - Kwaliteit van de verzorging TNR 68 p. 22 a068005
18/01/1992 Toegang tot en het gedwongen verlaten van een ziekenhuisinstelling TNR 56 p. 20 a056001
18/01/1992 Toegang tot en het gedwongen verlaten van een ziekenhuisinstelling TNR 56 p. 43 a056016
19/01/1991 Ziekenhuisapotheek TNR 55 p. 24 a055001
16/12/1989 Ziekenhuisgeneesheer - voltijdse functie TNR 47 p. 27 a047010
15/10/1988 Ziekenhuisfusies en -groeperingen - Deontologie TNR 43 p. 34 a043008
14/04/1984 Ontwerp van wet op de ziekenhuizen TNR 32 p. 43 a032021
03/04/1982 Jonge geneesheren-specialisten en verzorgingsinstellingen TNR 30 p. 31 a030009
15/03/1980 Formulieren i.v.m. de ziekenhuisopname TNR 28 p. 29 a028016
07/04/1978 Zware medische apparatuur TNR 26 p. 59 a026029