Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Wachtdiensten

Zie ook: Continuïteit van de zorg

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/03/1979 Homeopathie en wachtdienst TNR 27 p. 33 a027017
17/11/1979 Wachtdiensten TNR 28 p. 23 a028008
16/02/1980 Wachtdiensten TNR 28 p. 48 a028035
24/09/1980 Medische wachtdienst TNR 29 p. 26 a029006
09/10/1982 Wachtdienst in ziekenhuizen TNR 31 p. 17 a031004
14/05/1983 Adreswijzigingen TNR 31 p. 40 a031027
21/01/1984 Medische wachtdienst TNR 32 p. 33 a032013
15/09/1984 Homeopathie - Wachtrol TNR 33 p. 31 a033010
19/10/1985 Algemene wachtdienst in ziekenhuisverband TNR 34 p. 29 a034010
14/12/1985 Algemene wachtdienst in ziekenhuisverband TNR 34 p. 30 a034011
15/11/1986 Wachtrol TNR 35 p. 18 a035016
20/06/1987 Wachtdienst in ziekenhuisverband TNR 37 p. 21 a037014
12/12/1987 Algemene wachtdienst in ziekenhuisverband TNR 39 p. 20 a039013
15/10/1988 Ziekenhuiswacht TNR 43 p. 30 a043003
15/10/1988 Ziekenhuiswacht TNR 43 p. 35 a043012
14/01/1989 Ziekenhuiswacht TNR 44 p. 13 a044007
14/01/1989 Ziekenhuiswacht TNR 44 p. 15 a044010
18/02/1989 Regionale wachtdienst geneesheren-specialisten TNR 44 p. 16 a044013
11/03/1989 Regionale wachtdienst van geneesheren-specialisten TNR 44 p. 21 a044019
24/03/1990 Medische permanentie - Financiering TNR 48 p. 28 a048017
25/08/1990 Wachtdienst voor oftalmologie TNR 50 p. 19 a050003
24/08/1991 Permanente wachtdienst van geneesheren-specialisten TNR 54 p. 32 a054010
20/03/1993 Toxicomanie TNR 60 p. 26 a060007
16/04/1994 Beperking van of verbod tot uitoefening van de geneeskunde TNR 65 p. 19 a065004
17/06/1995 Wachtdienst in de algemene geneeskunde TNR 69 p. 28 a069016
21/10/1995 Wachtdienst TNR 71 p. 19 a071001
15/11/1997 Teleservice Stand-By TNR 79 p. 29 a079043
25/04/1998 STAND BY-foon - Centraal oproepnummer wachtdiensten TNR 81 p. 11 a081006
12/12/1998 Wachtdiensten huisartsgeneeskunde TNR 84 p. 12 a084003
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Wachtdiensten (art. 189)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 33 a084036
19/06/1999 Wachtdiensten - Nieuwe bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies Mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv TNR 86 p. 13 a086004
30/10/1999 Erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten TNR 87 p. 21 a087013
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
16/09/2000 Wachtdienst van huisartsen - Bereikbaarheid - Publicatie van de wachtrol op een internetsite TNR 90 p. 12 a090004
16/09/2000 Medische wachtdiensten - Niet-betaling van de bijdrage aan de Orde TNR 90 p. 15 a090009
18/11/2000 Ziekenhuiswachtdienst intensieve zorg TNR 91 p. 7 a091009
21/04/2001 Werkingskosten van de gespecialiseerde functie spoedgevallenzorg TNR 93 p. 4 a093002
21/04/2001 Erkenning van huisartsenkringen TNR 93 p. 7 a093006
29/09/2001 Medische permanentie in de intensieve zorg TNR 94 p. 6 a094005
17/11/2001 Huisartsenkringen TNR 95 a095006
17/11/2001 Wachtdienst van huisartsen - Aansprakelijkheid van de organisator TNR 95 p. 10 a095005
20/04/2002 Relatie wachtkring - duopraktijk TNR 97 p. 3 a097002
25/05/2002 Medische permanentie in de intensieve zorg TNR 97 p. 6 a097007
01/02/2003 Wachtdienst - Wederzijdse taken van de provinciale geneeskundige commissies en van de provinciale raden TNR 100 p. 4 a100002
10/05/2003 Wachtdiensten en continuïteit van de zorg voor huisartsen en specialisten TNR 101 p. 4 a101003
13/12/2003 Hibo-opleiding - disponibiliteitsvergoeding voor de wachtdiensten TNR 103 p. 10 a103010
26/06/2004 Aansprakelijkheid bij organisatorische fouten van wachtdiensten voor huisartsen TNR 105 p. 6 a105007
05/02/2005 Huisartsenkringen en veiligheidsvoorschriften voor wachtdiensten - KB 8 juli 2002 TNR 108 p. 4 a108002
01/10/2005 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 betreffende huisartsenkringen
warning Dit advies werd aangepast : zie advies a112005 d.d. 04.02.2006.
TNR 110 p. 8 a110007
04/02/2006 Lijsten met namen van patiënten die als potentieel gevaarlijk voor de wachtarts worden beschouwd - Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 112 p. 5 a112005
15/07/2006 Deelname aan de wachtdienst TNR 113 p. 6 a113004
15/07/2006 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst TNR 113 p. 8 a113007
15/07/2006 Wachtdienst extramurale specialisten TNR 113 p. 8 a113006
21/04/2007 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde TNR 116 p. 9 a116006
02/06/2007 Publicatie van wachtdienst extramurale specialisten - Wijziging advies van 15 juli 2006 TNR 117 p. 7 a117009
30/06/2007 Organisatie van de huisartsenwachtdienst - Bevoegdheden TNR 117 p. 8 a117011
27/10/2007 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst TNR 119 a119001
21/06/2008 Opvorderen van artsen voor het verrichten van een bloedproef tijdens de wachtdienst TNR 121 p. 7 a121007
04/10/2008 Werking van de medische dienst in een repatriëringcentrum - Continuïteit van de zorg TNR 122 p. 5 a122005
04/10/2008 Wachtdienst in huisartsgeneeskunde
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies (a123015n) d.d. 06/12/2008.
TNR 122 p. 6 a122006
06/12/2008 Wachtdienst in huisartsgeneeskunde – Wijziging van advies van 4 oktober 2008 TNR 123 a123015
06/12/2008 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde : plicht tot deelname – Verplaatsing van de huisarts van wacht – Telefonische triage TNR 123 a123013
06/12/2008 Deelname aan de wachtdienst – Ongeschiktheid wegens ziekte TNR 123 a123012
06/12/2008 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde – Begeleiden van een patiënt met een ambulance TNR 123 a123011
05/09/2009 Urgentiewachtdienst pediatrie TNR 127 a127004
21/11/2009 Wachtdienst in de gevangenissen TNR 128 a128002
19/12/2009 Huisartsenkringen - Wachtdienst TNR 128 a128005
06/03/2010 Samenwerking tussen de medische dienst van een opvangcentrum beheerd door Fedasil met de reguliere bevolkingswachtdienst TNR 129 a129022
08/05/2010 Huisartsenwachtdienst – Verplichting van de wachtarts om zich te verplaatsen TNR 130 a130015
08/05/2010 Huisartsenwachtdienst – Voorstel tot wijziging van art. 9, §1, van het KB nr. 78 van du 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen TNR 130 a130016
02/10/2010 Deelname aan de week(nacht)wacht – Beslissing van de huisartsenkring TNR 131 a131012
22/01/2011 Deelname aan de week(dag)wachtdienst – Beslissing van de huisartsenkring TNR 132 a132012
30/04/2011 Deelname aan de week(dag)wachtdienst – Beslissing van de huisartsenkring TNR 133 a133023
28/05/2011 Bewaartermijnen van wachtverslagen binnen de huisartsenwachtposten
warning Het punt 2 van dit advies werd vervangen door het advies d.d. 17.01.2015 (a148001).
TNR 134 a134002
29/10/2011 Huisartsenwachtdienst – Verplichting van de wachtarts om zich te verplaatsen TNR 135 a135010
26/11/2011 Aanvullend onderzoek m.b.t. het advies ‘Huisartsenwachtdienst – Verplichting van de wachtarts om zich te verplaatsen’ TNR 136 a136001
03/03/2012 Opvorderen van artsen voor het verrichten van een bloedproef TNR 137 a137024
20/04/2013 Afleveren van een attest voor een opsluiting bij de politie TNR 141 a141014-R
26/10/2013 PERSBERICHT : Staking van de gevangenisartsen TNR 143 a143012
14/12/2013 PERSBERICHT : Nieuwe regeling voor de wachtdiensten TNR 144 a144001
01/02/2014 Voorschrijven van benzodiazepines of morfinederivaten tijdens de huisartsenwacht TNR 144 a144008
17/05/2014 Verplichting voor de wachtarts om zich te verplaatsen bij overlijden van de patiënt
warning De formulieren voor de aangifte van het overlijden, modellen III C en III D, gedefinieerd door het ministerieel besluit van 11 augustus 2000 tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven (zoals deze vandaag zijn opgesteld) kunnen besteld worden bij de FOD Economie via volgende de link :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/aangifteformulieren/
TNR 145 a145019
15/11/2014 Verantwoordelijkheid van de wachtdienstverantwoordelijke in de huisartsgeneeskunde TNR 147 a147013
17/01/2015 Bewaartermijnen van wachtverslagen binnen de huisartsenwachtposten TNR 148 a148001
21/11/2015 Medische permanentie intensieve zorg TNR 151 a151001
16/04/2016 Geweld tegen artsen en andere gezondheidswerkers TNR 153 a153001
14/10/2017 Dragen van een hoofddoek tijdens de wachtdienst TNR 159 a159001
27/04/2019 Regelgeving omtrent een maximale arbeidsduur - Maximale duur TNR 165 a165007
25/05/2019 Inzetten van een huisarts in opleiding (HAIO) in de reguliere wachtdienst TNR 165 a165010