Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Verzekeringen van de patiënt

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
15/02/2020 Inzage in de medische gegevens van een persoon door de arts die zijn gezondheidstoestand dient te beoordelen TNR 167 a167002
27/04/2019 Rol van medewerkers van de adviserend arts van de verzekeringsinstelling bij de controle van de arbeidsongeschiktheid TNR 165 a165003
15/09/2018 Vraag van de patiënt aan de behandelende arts om medische formulieren in te vullen voor het afsluiten of het uitvoeren van een verzekeringscontract. TNR 162 a162008
08/04/2017 Christelijke mutualiteit - Second opinion in een universitair ziekenhuis TNR 157 a157003-R
07/02/2015 Ontwerp met het oog op het ontvangen van alle informatie met betrekking tot een schadegeval, in het kader van een gerechtelijke expertise TNR 148 a148005
15/11/2014 Taken toevertrouwd aan niet-artsen door de adviserend arts van een ziekenfonds TNR 147 a147016
17/11/2012 Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij - Rechten van de patiënt : nieuwe gegevens TNR 140 a140004
07/04/2012 Folder van de Christelijke Mutualiteit “Second-O tweede medisch advies” TNR 138 a138004
25/11/2006 Inzage van het medisch dossier van een overledene door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij TNR 115 p. 3 a115003
16/07/2005 Geneeskundige verklaringen voor (kandidaat-)verzekerden TNR 110 p. 4 a110002
21/05/2005 Bewaringstermijn van medische dossiers van adviserende geneesheren van verzekeringsmaatschappijen en van artsen-deskundigen TNR 109 p. 6 a109007
25/05/2002 Beroepsgeheim en arbeidsongevallen - Mededelingen door de behandelende geneesheer aan de geneesheer-inspecteur van het Fonds voor arbeidsongevallen TNR 97 p. 4 a097005
19/01/2002 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomst TNR 96 p. 5 a096001
15/12/2001 Dienstverlening "second opinion" aangeboden door een verzekeringsmaatschappij TNR 95 p. 12 a095008
17/11/2001 Mededeling van genetische informatie TNR 95 p. 10 a095004
19/05/2001 Proeven met geneesmiddelen : stopzetting van een studie TNR 93 p. 4 a093001
16/12/2000 Behandelend arts en het sluiten van een landverzekeringsovereenkomst TNR 91 p. 8 a091012
21/10/2000 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van persoonlijke notities aan een arts gerechtelijk-deskundige TNR 91 p. 10 a091005
19/02/2000 Hospitalisatieverzekering - Geneeskundig getuigschrift TNR 88 p. 21 a088014
20/11/1999 Toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst TNR 87 p. 26 a087019
19/06/1999 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst TNR 86 p. 10 a086001
24/04/1999 Klinische studies - Objectieve aansprakelijkheidsverzekering - Inzage in medische dossiers door medewerkers niet-geneesheren TNR 85 p. 12 a085007
20/02/1999 Mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden persoon aan een adviserend arts in het kader van een rechtsbijstandsverzekering TNR 84 p. 22 a084018
25/04/1998 Honorariumsupplementen aangerekend aan patiënten met een verzekering gezondheidszorg TNR 81 p. 14 a081011
21/03/1998 Artikel 121, 1, van de Code van geneeskundige Plichtenleer - Toepassing op de adviserende artsen van de verzekeringsinstellingen TNR 80 p. 30 a080018
21/03/1998 Protocols voor minnelijke medische schatting voorgesteld door een verzekeringsmaatschappij TNR 80 p. 27 a080014
17/01/1998 Adviserend arts van een verzekeringsinstelling - Mededeling van gegevens aan een arts-gerechtelijk deskundige en aan een verzekeringsarts TNR 80 p. 21 a080007
20/09/1997 Vennootschap die preventieve gezondheidsonderzoeken aanbiedt aan bedrijven of particulieren - Medewerking van artsen TNR 79 p. 22 a079030
05/07/1997 Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 79 p. 14 a079014
15/02/1997 Besturen van een voertuig TNR 76 p. 33 a076015
16/11/1996 Juridische bijstand van de Nationale Raad TNR 76 p. 20 a076001
16/11/1996 Landverzekeringsovereenkomst TNR 74 p. 25 a074010
19/10/1996 Beroepsgeheim - Reisannulatieverzekeringen TNR 75 p. 30 a075012
07/09/1996 Hospitalisatie - Beroepsgeheim TNR 75 p. 19 a075003
17/06/1995 Beroepsgeheim - Arbeidsongeval TNR 69 p. 27 a069014
18/06/1994 Landverzekeringsovereenkomst - Beroepsgeheim TNR 65 p. 32 a065020
18/06/1994 Landverzekeringsovereenkomst - Overlijdensatttesten TNR 65 p. 29 a065017
28/05/1994 Landverzekeringsovereenkomst TNR 65 p. 24 a065009
29/01/1994 Landverzekeringsovereenkomst TNR 64 p. 25 a064008
16/10/1993 Aids TNR 63 p. 25 a063006
16/10/1993 Medicard TNR 63 p. 23 a063004
21/08/1993 Landverzekeringsovereenkomst - Beroepsgeheim TNR 62 p. 19 a062003
15/05/1993 Medisch geheim - Landverzekeringsovereenkomst TNR 61 p. 22 a061001
20/03/1993 Landverzekering - Adviserend arts TNR 60 p. 30 a060009
16/01/1993 Landverzekeringsovereenkomst
warning is vernietigd door de Raad van State en vervangen door advies : OT 74 p. 25, a074010
TNR 60 p. 18 a060001
22/08/1992 Beroepsgeheim - Verzekeringen TNR 58 p. 15 a058001
11/04/1992 Medisch geheim - Annulatie van reizen TNR 57 p. 19 a057004
16/06/1990 Beroepsgeheim - Verzekeringsmaatschappijen TNR 49 p. 42 a049013
18/11/1989 Beroepsgeheim - Verzekeringen TNR 47 p. 31 a047012
18/10/1989 Beroepsgeheim - Verzekeringen TNR 47 p. 22 a047006
19/11/1988 AIDS TNR 43 p. 42 a043019
25/06/1988 Adviserend geneesheren bij verzekeringsmaatschappijen TNR 41 p. 20 a041011
25/06/1988 Aids en verzekeringen
warning De laatste alinea van dit advies werd vervangen door punt 14 van het advies : OT 63 p. 25, a063006
TNR 41 p. 21 a041013
07/05/1988 Aids en verzekeringen TNR 41 p. 17 a041005
16/04/1988 Aids en verzekeringen TNR 41 p. 15 a041003
27/02/1988 Adviserend geneesheer bij verzekeringsmaatschappijen TNR 40 p. 25 a040017
16/01/1988 Verzekeringsgeneesheren TNR 40 p. 12 a040002
27/02/1987 Nomenclatuur RIZIV - Aanvullende verzekering TNR 40 p. 21 a040012
19/01/1985 Dodelijke ongevallen - Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 33 p. 43 a033023
17/12/1984 Verzekeringsmaatschappijen - Medisch beroepsgeheim TNR 33 p. 35 a033017
19/11/1983 Levensverzekeringen TNR 32 p. 25 a032008
14/05/1983 Behandelende geneesheer - Verzekeringsmaatschappijen TNR 31 p. 36 a031023
15/01/1983 Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 31 p. 20 a031010