Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Verantwoordelijkheid van de arts

Zie ook: Aansprakelijkheid van de arts (Burgerlijke- en/of strafrechtelijke-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/11/2015 Medische permanentie intensieve zorg TNR 151 a151001
14/12/2013 Rijgeschiktheid – Aansprakelijkheid van een arts TNR 144 a144004
13/07/2013 Rijgeschiktheid – Meldingsplicht en medeverantwoordelijkheid van de arts TNR 142 a142005
09/02/2013 Verantwoordelijkheid van kribbepersoneel wanneer bij een kind een allergische shock zou optreden TNR 140 a140016
15/09/2012 De arts en de « direct-to-consumer »-testen in het algemeen en zeker in het genetische domein TNR 139 a139002
24/03/2012 De arts en de « direct-to-consumer »-testen in het algemeen en zeker in het genetische domein TNR 137 a137031
30/05/2009 Uitvoeren van preventieve arbeidsgeneeskundige onderzoeken door een verpleegkundige TNR 126 a126017
06/12/2008 Aanwezigheid van een arts-radioloog bij het uitvoeren van röntgenonderzoeken TNR 123 a123016
06/12/2008 Simultane anesthesieën TNR 123 a123010
28/06/2008 Gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen TNR 121 p. 8 a121009
16/02/2008 Medewerking aan een medische handeling en recht op niet-medische persoonlijke gegevens van de patiënt TNR 120 p. 4 a120003
18/09/2004 Gezondheidsboekje TNR 106 p. 7 a106007
13/12/2003 Piercing en de uitoefening van de geneeskunde TNR 103 p. 10 a103011
18/10/2003 Verantwoordelijkheid van de radioloog - Besparingen in de medische beeldvorming - Verslag aanvragende arts-radioloog TNR 103 p. 4 a103004
16/03/2002 Door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart TNR 96 p. 10 a096007
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
18/11/2000 Ziekenhuiswachtdienst intensieve zorg TNR 91 p. 7 a091009
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
19/08/2000 Medisch consult en postorderverkoop van geneesmiddelen via internet TNR 90 p. 13 a090007
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
30/10/1999 Geneesheren-anesthesisten - Aangepaste SAFETY-FIRST-normen TNR 87 p. 20 a087011
30/10/1999 Semi-automatische defibrillator TNR 87 p. 19 a087010
14/11/1998 Continue aanwezigheid van de anesthesist in de operatiezaal TNR 83 p. 23 a083015
14/11/1998 Continue aanwezigheid van de anesthesist in de operatiezaal TNR 83 p. 13 a083007
22/08/1998 Mogelijk gevaarlijk product - Verwittiging van de personen die het product kregen toegediend TNR 82 p. 17 a082010
18/10/1997 Eerbiediging van het medisch geheim - Project "Medische Urgentie-Informatie" TNR 79 p. 24 a079033
18/10/1997 Toediening van vaccins door verpleegkundigen TNR 79 p. 24 a079034
20/09/1997 Anesthesist - Weigering van narcose TNR 80 p. 33 a080020
05/07/1997 Kwaliteit van de verzorging - Aansprakelijkheid TNR 79 p. 12 a079004
22/03/1997 Toediening van vaccins TNR 78 p. 18 a078003
15/02/1997 Medische telematica TNR 76 p. 36 a076016
19/10/1996 Gevangenissen TNR 75 p. 25 a075010
20/01/1996 Toediening van vaccins TNR 72 p. 28 a072007
20/08/1994 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 66 p. 17 a066005
20/08/1994 Thuisverzorging van bejaarden TNR 66 p. 17 a066004
29/01/1994 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 64 p. 24 a064006
16/10/1993 Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid TNR 63 p. 29 a063009
19/01/1991 Facturering van de geneeskundige verstrekkingen in de verzorgingsinstellingen - Verantwoordelijkheid TNR 52 p. 24 a052003
17/11/1990 Vroegtijdige defibrillatie TNR 51 p. 32 a051008
21/11/1987 Verantwoordelijkheden van zevendejaars studenten TNR 39 p. 17 a039009
21/02/1987 Ambulancevervoer TNR 36 p. 23 a036016
15/01/1983 Verantwoordelijkheid TNR 31 p. 22 a031011
08/05/1982 Simultane anesthesie TNR 30 p. 36 a030016