Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Schorsing (naar aanleiding van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling)

Zie ook: Discipline

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/09/2016 Evaluatie van de goede werking inzake risicobeheer en veiligheid van de patiënten TNR 154 a154009
26/10/2013 PERSBERICHT : Spoedprocedure voor de onmiddellijke schorsing van artsen die het leven van hun patiënten in gevaar brengen TNR 143 a143011
27/03/2010 Huisarts in opleiding (HAIO) – Huishoudelijk Reglement van de VZW SUI TNR 129 a129031
14/04/2008 Taken van de hoofdarts
warning Dit is geen advies van de Nationale Raad maar een leidraad opgesteld door de commissie "Ziekenhuisgeneeskunde" van de Nationale Raad.
TNR 120 p. 11 a120010
04/02/2006 Advies van 19 juni 1999 betreffende de mededeling van disciplinaire beslissingen aan de dienst voor geneeskundige controle van het Riziv - Wijziging d.d. 4 februari 2006 TNR 112 p. 4 a112003
18/10/2003 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de ONE en de artsen TNR 103 p. 4 a103003
17/03/2001 Schorsing van artsen in het recht de geneeskunde uit te oefenen wegens niet-betaling van de bijdrage aan de Orde der geneesheren TNR 92 p. 6 a092007
30/10/1999 In België geschorste arts - Uitoefening van de geneeskunde in een buurland tijdens de periode van schorsing TNR 87 p. 23 a087016
19/06/1999 Wachtdiensten - Nieuwe bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies Mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv TNR 86 p. 13 a086004
21/03/1998 Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv
warning is herzien in de adviezen : TNR 86 p. 13 (a086004) en TNR 112 p. 4 (a112003).
TNR 80 p. 30 a080019
15/02/1997 Gestraft raadslid van de Orde TNR 76 p. 30 a076012
21/01/1995 Overeenkomst - Disciplinaire schorsing TNR 68 p. 22 a068006
19/11/1994 Disciplinaire schorsing - geassocieerde artsen
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 67 p. 24 a067007
16/04/1994 Beperking van of verbod tot uitoefening van de geneeskunde TNR 65 p. 19 a065004
29/01/1994 Disciplinaire schorsing - Inkomstenpool TNR 64 p. 27 a064009
16/11/1991 Tuchtrechtelijke schorsing - Continuïteit van de verzorging - Associatie
warning De Nationale Raad wijzigde het artikel 158 van de Code van geneeskundige plichtenleer op 13.07.2013 (cf. Code, art. 158 en memorie van toelichting).
TNR 55 p. 26 a055004
24/08/1991 Leidraad contracten
warning De artikelen 159-165bis van de Code van geneeskundige plichtenleer werden gewijzigd op 16 maart 2002.
TNR 54 p. 42 a054019
14/01/1989 Schorsing - Continuïteit van de verzorging TNR 44 p. 11 a044001
10/12/1988 Schorsing - Continuïteit van de verzorging TNR 43 p. 46 a043025
16/07/1988 Medische profielen TNR 42 p. 16 a042007
19/05/1984 Tuchtstraffen van schorsing en schrapping TNR 32 p. 53 a032027
09/07/1983 Schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen TNR 32 p. 20 a032002
11/09/1982 Ontslag van geneesheren TNR 31 p. 16 a031003
31/10/1980 Tuchtstraffen TNR 29 p. 29 a029010
01/01/1980 Europese Hof voor de rechten van de mens TNR 29 p. 76 a029030
18/11/1978 Genaderecht TNR 27 p. 26 a027010
01/01/1977 Mededeling van disciplinaire beslissingen TNR 26 p. 29 a026022