Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Riziv

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/04/2018 Aanrekenen van ereloonsupplementen door gedeconventioneerde artsen TNR 161 a161001
05/07/1997 Accreditering TNR 79 p. 15 a079015
21/03/1998 Accreditering van tandartsen - Dataregistratie TNR 80 p. 28 a080016
20/03/1999 Accreditering van tandartsen - Dataregistratie TNR 84 p. 26 a084022
04/02/2006 Advies van 19 juni 1999 betreffende de mededeling van disciplinaire beslissingen aan de dienst voor geneeskundige controle van het Riziv - Wijziging d.d. 4 februari 2006 TNR 112 p. 4 a112003
26/11/2005 BeHealthproject TNR 111 p. 5 a111003
16/04/1994 Beperking van of verbod tot uitoefening van de geneeskunde TNR 65 p. 19 a065004
18/09/1993 Beroepsgeheim - Medische attesten in de categorie Bf (voorschriften voor geneesmiddelen waarvoor toestemming vereist is) TNR 62 p. 32 a062012
12/12/1987 Comité van de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV TNR 39 p. 20 a039014
24/05/1997 Dienstverrichting TNR 78 p. 24 a078013
18/02/1989 Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV TNR 44 p. 17 a044014
25/03/2000 Gegevensinzameling betreffende het patiënteel van de algemeen geneeskundigen TNR 88 p. 25 a088020
20/03/1993 Geneesheer-inspecteur van het RIZIV - Inbeslagname van medische gegevens TNR 60 p. 31 a060010
15/11/1997 Geneesheer-inspecteur van het Riziv - Inzage in een ordinaal dossier TNR 79 p. 30 a079047
19/04/1997 Geneesheren-inspecteurs van het Riziv - Bijdrage aan de Orde TNR 78 p. 22 a078009
20/09/2014 Geneeskundige verstrekking van een arts voor zichzelf TNR 147 a147002
05/07/1977 Homeopathie - Osteopathie TNR 79 p. 14 a079012
20/09/1997 Inschrijving van artsen zonder Riziv-nummer op de Lijst van de Orde TNR 80 p. 33 a080021
29/05/1999 Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen TNR 85 p. 15 a085010
22/03/1997 Mededeling van disciplinaire beslissingen
warning is herzien in de adviezen : TNR 86 p. 13 (a086004) en TNR 112 p. 4 (a112003).
TNR 78 p. 16 a078001
21/03/1998 Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv
warning is herzien in de adviezen : TNR 86 p. 13 (a086004) en TNR 112 p. 4 (a112003).
TNR 80 p. 30 a080019
18/06/1994 Mededeling van geneeskundige getuigschriften door het RIZIV aan de belastinginspectie TNR 65 p. 28 a065016
11/03/1989 Nomenclatuur - Z.I.V. TNR 44 p. 21 a044020
20/09/1986 Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen TNR 35 p. 14 a035010
16/09/1989 Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen TNR 46 p. 33 a046014
20/09/1986 Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen - Beroepsgeheim TNR 35 p. 15 a035011
27/02/1987 Nomenclatuur RIZIV - Aanvullende verzekering TNR 40 p. 21 a040012
11/06/1983 Ondervragingen van patiënten door geneesheren-inspecteurs van het RIZIV TNR 32 p. 20 a032003
07/06/2008 Oprichting en organisatie van het e-Health-platform TNR 121 p. 4 a121003
01/01/1978 Preventieve opdracht van de geneesheren-inspecteurs van de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV TNR 27 p. 58 a027030
18/02/1984 RIZIV TNR 32 p. 37 a032017
18/06/1994 RIZIV TNR 65 p. 27 a065015
19/05/1984 RIZIV : medische activiteiten TNR 32 p. 50 a032025
07/06/2008 Rol en taken van de coördinerend geneesheer in de rust- en verzorgingstehuizen TNR 121 p. 5 a121004
01/01/1977 Terugbetaling van tandheelkundige verstrekkingen TNR 26 p. 19 a026007
27/04/2019 Toxicomanie - Deontologische plicht arts sociaal inspecteur DGEC - RIZIV TNR 165 a165006
12/12/1992 Verslag RIZIV - Tariferingsdiensten - Verzekeringsinstellingen TNR 59 p. 37 a059014
16/11/1985 Voorwaardelijke terugbetaling van geneesmiddelen TNR 34 p. 31 a034013
19/06/1999 Wachtdiensten - Nieuwe bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies Mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv TNR 86 p. 13 a086004
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv (art. 144)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 31 a084031
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004