Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Relatie arts-patiënt

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/03/2018 Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest TNR 160 a160009
24/02/2018 Aanvaarding door een arts van een schenking van een patiënt TNR 160 a160006
15/07/2017 Voorstel globaal actieplan - Permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens TNR 158 a158001
06/05/2017 Persbericht : geluidsopname van een gesprek tussen een patiënt en een arts zonder medeweten van deze laatste TNR 157 a157011
16/07/2016 Problematiek van het verstrekken van geneesmiddelen door een arts TNR 154 a154002
25/10/2014 Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België TNR 147 a147009
20/09/2014 Weigering van opname van een patiënt in therapeutische onderbreking wegens gedragsproblemen (time-out) TNR 147 a147004
11/12/2010 Dienst spoedgevallen – Attest aan de politie m.b.t. dwang- of tuchtmaatregel TNR 132 a132006
24/10/2009 Onderzoek door controlearts – Aanwezigheid van de vertrouwenspersoon TNR 127 a127018
21/03/2009 Beroepsgeheim en aids – Mededeling aan de partner TNR 125 a125016
07/06/2008 Oprichting en organisatie van het e-Health-platform TNR 121 p. 4 a121003
16/02/2008 Medewerking aan een medische handeling en recht op niet-medische persoonlijke gegevens van de patiënt TNR 120 p. 4 a120003
14/07/2007 Conventies inzake de opschorting, het uitstel en de probatie TNR 117 p. 10 a117015
14/07/2007 Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt TNR 117 p. 11 a117016
12/05/2007 Medewerking van artsen aan beurzen in verband met cosmetische behandelingen TNR 117 p. 3 a117003
12/05/2007 Weigering van verdere medische zorg door spoedarts TNR 117 p. 4 a117005
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
03/02/2007 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner TNR 116 p. 3 a116001
20/01/2007 Rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier
warning Dit advies werd herzien in het advies van de Nationale Raad van 19 september 2015 (a150010).
TNR 115 p. 4 a115004
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
15/07/2006 "Non-heart-beating" donoren TNR 113 p. 7 a113005
26/11/2005 BeHealthproject TNR 111 p. 5 a111003
23/04/2005 Afname urinestaal op vraag van de gerechtelijke overheid TNR 109 p. 3 a109003
15/11/2003 Ziekenfondsen - Gebruik van facturatiegegevens TNR 103 p. 7 a103007
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
16/11/2002 Militaire geneesheren en erkende artsen bij het leger - Kosten betreffende medische zorgen als extra-legaal voordeel voor de werknemer TNR 99 p. 4 a099005
25/05/2002 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 97 p. 4 a097004
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
15/12/2001 Dienstverlening "second opinion" aangeboden door een verzekeringsmaatschappij TNR 95 p. 12 a095008
17/11/2001 Geïntégreerde politie en gezondheidszorg TNR 94 p. 7 a094006
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
18/08/2001 Promotie van generische geneesmiddelen TNR 94 p. 3 a094001
16/06/2001 Overeenkomst tussen een wijkgezondheidscentrum en een orthopedagogisch centrum TNR 93 p. 9 a093012
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
16/12/2000 Artikel 33 van de Code van geneeskundige plichtenleer - Voorlichting van de patiënt Het informeren van de partner(s) van een HIV-seropositieve persoon
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 91 p. 5 a091013
23/11/2000 Politieke overtuiging en medische deontologie TNR 90 p. 16 a090011
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
11/12/1999 Verzekerbaarheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van artsen TNR 88 p. 9 a088001
29/05/1999 Repatriëring van kandidaat-vluchtelingen TNR 85 p. 15 a085012
24/04/1999 Aanwezigheid van een vriendin-verpleegster van de patiënt tijdens het medisch onderzoek door een geneesheer-specialist TNR 85 p. 13 a085008
24/04/1999 Formulier inzake vooringelichte toestemming TNR 85 p. 12 a085006
23/01/1999 Voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 83 p. 19 a083013
14/11/1998 Geïntegreerd gezondheidsbeleid in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap TNR 83 p. 14 a083008
14/11/1998 Radiologie - Informatieverstrekking aan de patiënt TNR 83 p. 16 a083010
22/08/1998 Arts-patiëntrelatie - Medische ingreep op een patiënt met een ernstige en besmettelijke aandoening TNR 82 p. 16 a082009
21/03/1998 Wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten TNR 80 p. 25 a080013
15/11/1997 Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon TNR 79 p. 28 a079042
01/01/1977 Arts-patiënt relatie en patiënten met vreemde nationaliteit TNR 26 p. 18 a026004