Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Psychiatrie

Zie ook: Rechten van de Mens

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
27/04/2019 Deontologische richtlijnen voor de toepassing van euthanasie bij patiënten die psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening TNR 165 a165002
17/11/2018 Vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en instemming met de behandeling door geïnterneerde personen met een geestesstoornis
TNR 163 a163004
06/05/2017 Aanwezigheid van een advocaat bij het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek TNR 157 a157010
17/09/2016 Behandeling met methadon en andere substitutiemedicatie TNR 154 a154011
20/09/2014 Weigering van opname van een patiënt in therapeutische onderbreking wegens gedragsproblemen (time-out) TNR 147 a147004
14/09/2013 Het onder dwang behandelen van een geesteszieke patiënt TNR 143 a143004
08/12/2012 Voorstel “Heimans” tot wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis TNR 140 a140005
11/12/2010 Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis TNR 132 a132009
20/02/2010 Inspuiten van DHBP bij niet-psychotische vreemdelingen in gesloten centra TNR 129 a129016
16/01/2010 Geestelijke gezondheidszorg - Decreet van 3 april 2009 TNR 129 a129005
16/01/2010 Voorstellen tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 129 a129001
07/02/2009 Gedwongen opname – Weigering door de psychiatrische dienst wegens plaatsgebrek TNR 125 a125005
07/02/2009 Psychiatrie – Gedwongen opname – Opstellen van een omstandig geneeskundig verslag of van een advies TNR 125 a125006
19/07/2008 Preventieve dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis TNR 122 p. 2 a122001
28/06/2008 Gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen TNR 121 p. 8 a121009
12/05/2007 Dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis TNR 117 p. 5 a117007
19/03/2005 Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen TNR 108 p. 6 a108007
24/08/2002 Adviezen van gespecialiseerde diensten in de begeleiding of behandeling van seksuele delinquenten TNR 98 p. 3 a098002
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
19/05/2001 Coördinerend geneesheer in een initiatief van beschut wonen TNR 93 p. 8 a093010
17/06/2000 Witboek betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van personen die door geestesziekten zijn aangetast TNR 90 p. 18 a090014
20/11/1999 Rijgeschiktheid van psychiatrische patiënten TNR 87 p. 27 a087021
30/10/1999 Ministerie van Justitie - Eindverslag van de werkzaamheden van de Commissie Internering TNR 87 p. 17 a087008
24/04/1999 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrisch ziekenhuis - Aangifte - Psychiatrische thuiszorg - Ontslagformulier TNR 85 p. 9 a085003
24/04/1999 Opname in een psychiatrisch ziekenhuis - Mededeling aan politie of procureur des Konings
warning

In dit advies werd een zin toegevoegd : cf. advies a137028 (TNR nr 137).

TNR 85 p. 10 a085004
22/08/1998 Electronische armbanden bij psychiatrische patiënten TNR 82 p. 19 a082013
20/06/1998 Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke - Statuut van de geneesheer-diensthoofd TNR 82 p. 13 a082005
25/04/1998 Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrich centrum - Onderzoek van de rijkswacht TNR 81 p. 14 a081010
25/04/1998 Tv-bewaking van geesteszieken TNR 81 p. 11 a081007
16/12/1995 Beroepsgeheim - Activiteitencentra voor psychiatrische patiënten TNR 71 p. 26 a071008
18/01/1992 Toegang tot en het gedwongen verlaten van een ziekenhuisinstelling TNR 56 p. 20 a056001
14/09/1991 Psychiatrie - T.V.-circuit TNR 54 p. 46 a054021
14/09/1991 Psychiatrie - T.V.-circuit
warning Goedkeuring advies TNR 54 p. 46 (a054021).
TNR 54 p. 40 a054018
17/02/1990 Ziekenhuisprogrammering - Psychiatrie (Enquête)
warning Historische waarde.
TNR 48 p. 23 a048010
10/12/1988 Psychiatrische instelling
warning Historische waarde.
TNR 43 p. 48 a043027
18/07/1987 Kinder- en jeugdpsychiaters
warning Ter studie bij de NR.
TNR 38 p. 17 a038008
20/04/1985 Therapeutische activiteiten van niet-geneesheren (PR Brabant/N) TNR 33 p. 67 a033040
11/09/1982 Psychiatrie en hypnotiseurs TNR 31 p. 15 a031001
01/01/1979 Psychiater-psycholoog TNR 27 p. 35 a027019
01/01/1976 Gebruik van eenrichtingsspiegels in een psychiatrische instelling
warning Dit advies is niet meer geldig.
TNR 25 p. 26 a025011