Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Provinciale Geneeskundige Commissie

Zie ook: Visum

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
19/02/2011 Vraag om informatie aan de provinciale geneeskundige commissie m.b.t. een arts geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen TNR 133 a133004
27/10/2007 Registratie van de behandelingen met vervangingsmiddelen TNR 119 p. 3 a119003
30/06/2007 Organisatie van de huisartsenwachtdienst - Bevoegdheden TNR 117 p. 8 a117011
21/04/2007 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde TNR 116 p. 9 a116006
16/07/2005 Koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen TNR 110 p. 6 a110003
15/02/2003 Arts besmet met hepatitis C - Advies van de Nationale Raad van 21 september 2002
warning

Dit advies werd vervangen door het advies a107003.

TNR 100 p. 5 a100005
01/02/2003 Wachtdienst - Wederzijdse taken van de provinciale geneeskundige commissies en van de provinciale raden TNR 100 p. 4 a100002
16/12/2000 Inschrijving op de Lijst van een arts, niet-Europees onderdaan, met een Europees diploma TNR 91 p. 11 a091011
16/09/2000 Medische wachtdiensten - Niet-betaling van de bijdrage aan de Orde TNR 90 p. 15 a090009
19/06/1999 Wachtdiensten - Nieuwe bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies Mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv TNR 86 p. 13 a086004
29/05/1999 Toxicomanie
warning Gedeeltelijk voorbijgestreefd door het KB van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen
TNR 85 p. 22 a085019
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Geneeskundige commissie (art. 186)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 33 a084035
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Wachtdiensten (art. 189)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 33 a084036
20/06/1998 Geneesmiddelenvoorschriften - Mededeling aan een onderzoekscommissie van een provinciale raad TNR 82 p. 11 a082003
21/03/1998 Mededeling van disciplinaire beslissingen aan het Riziv
warning is herzien in de adviezen : TNR 86 p. 13 (a086004) en TNR 112 p. 4 (a112003).
TNR 80 p. 30 a080019
15/10/1994 Provinciale Geneeskundige commissies - Provinciale Raden van de Orde der geneesheren TNR 67 p. 21 a067003
16/05/1992 Provinciale geneeskundige commissie - Visum TNR 57 p. 26 a057011
15/02/1992 Overschrijving van een geneesheer naar een andere provinciale raad
warning is vervangen door advies : TNR 59 p. 27, a059005; maar blijft op deontologisch vlak geldig
TNR 56 p. 37 a056009
15/02/1992 Provinciale geneeskundige commissies TNR 56 p. 34 a056008
24/03/1990 Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim TNR 48 p. 30 a048020
17/02/1990 Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim TNR 48 p. 20 a048009
20/01/1990 Provinciale geneeskundige commissie TNR 48 p. 15 a048002
20/01/1990 Toxicomanie - Provinciale geneeskundige commissie - Beroepsgeheim
warning Historische waarde.
TNR 48 p. 16 a048005
27/02/1988 Provinciale geneeskundige commissie : procedure mbt intrekken van visum
warning Dit advies is vervallen ten gevolge van de opheffing van de wetten van 18 juni 1850 en 28 december 1873 op de behandeling van de krankzinnigen. Deze wetten werden vervangen door de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
TNR 40 p. 24 a040015
16/03/1985 Medisch kadaster TNR 33 p. 49 a033030
16/04/1983 Mededeling van dossiers aan de provinciale geneeskundige commissie TNR 31 p. 34 a031020