Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Persoonlijke levenssfeer

Zie ook: Privacy

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
14/12/2019 e-Reputatie - Evaluatie van artsen op onlineplatforms TNR 166 a166020
27/04/2019 Leidraad voor de artsen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming TNR 165 a165001
27/04/2019 Toxicomanie - Deontologische plicht arts sociaal inspecteur DGEC - RIZIV TNR 165 a165006
07/07/2018 Artsen die verplicht hun DNA-profiel dienen te registreren in de gegevensbank van de DNA-profielen
TNR 162 a162002
07/07/2018 Inzage door de arts-diensthoofd in de medische dossiers van de in zijn ziekenhuisdienst behandelde patiënten TNR 162 a162003
07/07/2018 Inzage door een ziekenhuisarts in de persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid in zijn patiëntendossier.
TNR 162 a162004
21/04/2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) TNR 161 a161003
16/01/2016 Beveiliging van informatiesystemen in de sector van de medische beeldvorming TNR 152 a152002
19/09/2015 Eerbiediging van het medisch geheim en van de persoonlijke levenssfeer in het kader van adoptie TNR 150 a150015
07/02/2015 Artsen en digitale media TNR 148 a148006
28/06/2014 Beveiliging van gegevens die door het beroepsgeheim gedekt zijn TNR 146 a146003
24/03/2012 Verdwijning van een persoon die als onrustwekkend wordt beschouwd TNR 137 a137028
17/09/2011 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 135 a135004
05/03/2011 Vaderschapstests – Wijziging advies van 19 oktober 1996 TNR 133 a133013
08/05/2010 Onderzoek door de politie in ziekenhuizen – Beroepsgeheim TNR 130 a130013
08/05/2010 Uniforme publieke labeling bij besmettelijke aandoeningen TNR 130 a130017
17/04/2010 Registratie van gesprekken van patiënten met het centraal oproepnummer van de wachtdienst TNR 130 a130007
04/07/2009 Bloedinzameling – Controle door apotheker-inspecteur van de FOD Volksgezondheid TNR 126 a126026
21/03/2009 Beroepsgeheim en aids – Mededeling aan de partner TNR 125 a125016
21/02/2009 Het uitvoeren van vaderschapstests TNR 125 a125007
07/06/2008 Oprichting en organisatie van het e-Health-platform TNR 121 p. 4 a121003
15/03/2008 Kind & Gezin - Beroepsgeheim in kraamkliniek - Vaccinaties : continuïteit van de zorg TNR 120 p. 6 a120005
27/10/2007 Registratie van de behandelingen met vervangingsmiddelen TNR 119 p. 3 a119003
30/06/2007 Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier TNR 117 p. 9 a117013
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
03/02/2007 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner TNR 116 p. 3 a116001
21/10/2006 Het beheer van medische dossiers in de Centra voor Leerlingenbegeleiding TNR 114 p. 8 a114007
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
15/07/2006 Registratie van de telefoongesprekken op de dienst spoedgevallen van een ziekenhuis TNR 113 p. 6 a113003
04/02/2006 Lijsten met namen van patiënten die als potentieel gevaarlijk voor de wachtarts worden beschouwd - Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 112 p. 5 a112005
26/11/2005 BeHealthproject TNR 111 p. 5 a111003
01/10/2005 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 betreffende huisartsenkringen
warning Dit advies werd aangepast : zie advies a112005 d.d. 04.02.2006.
TNR 110 p. 8 a110007
10/09/2005 Wetsontwerp betreffende de verwerking en de automatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde TNR 110 p. 7 a110005
16/07/2005 Verzamelen en uitbaten van medische gegevens TNR 110 p. 2 a110001
19/06/2004 Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt)
warning

Zie ook advies a155011.

Dit advies vervangt, wat deze problematiek betreft, de adviezen TNR 95 p. 3, a095001 en TNR 101 p. 6, a101006 + zie advies TNR 118 p. 3, a118001.

TNR 105 p. 2 a105001
08/05/2004 Systeem voor de inzameling van anonieme medische gegevens bij huisartsen TNR 104 p. 5 a104007
15/11/2003 Ziekenfondsen - Gebruik van facturatiegegevens TNR 103 p. 7 a103007
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
01/02/2003 Preventieve geneeskunde - Opsporing op grote schaal TNR 100 p. 4 a100003
01/01/2003 Het telefonisch vragen van een kopie van een protocol door een arts die niet de aanvragende arts is TNR 101 p. 5 a101005
14/12/2002 Opvragen van gegevens door de arts van het CLB aan de behandelende arts van een leerling TNR 99 p. 8 a099010
01/08/2002 Bericht voor de patiënten en de artsen uitgaande van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren TNR 98 p. 2 a098001
15/06/2002 Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het bijhouden van elektronische medische databanken die nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
warning Het begrip "objectieve gegevens" wordt vervangen in dit advies : zie TNR 106 p. 4 : a106005.
TNR 97 p. 6 a097008
16/03/2002 Door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart TNR 96 p. 10 a096007
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
16/02/2002 Beoordeling van de handicap in een RVT TNR 96 p. 8 a096004
19/01/2002 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomst TNR 96 p. 5 a096001
16/06/2001 Toenemend en ongeregeld uitvoeren van vaderschapstests
TNR 93 p. 11 a093014
19/05/2001 Kadaster van de artsen TNR 93 a093009
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
16/12/2000 Artikel 33 van de Code van geneeskundige plichtenleer - Voorlichting van de patiënt Het informeren van de partner(s) van een HIV-seropositieve persoon
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 91 p. 5 a091013
21/10/2000 Minimale Psychiatrische Gegevens (M.P.G.) - Annulatie door de Raad van State TNR 91 p. 10 a091006
21/10/2000 Chiropraxie - Gerechtelijke expertise TNR 91 p. 9 a091004
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
19/08/2000 Geneeskundig getuigschrift te voegen bij de aanvraag van een arbeidsvergunning TNR 90 p. 14 a090008
19/08/2000 Evaluatie van nosocomiale septikemie - Persoonlijke levenssfeer TNR 90 p. 17 a090013
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
25/03/2000 Gegevensinzameling betreffende het patiënteel van de algemeen geneeskundigen TNR 88 p. 25 a088020
19/02/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 18 a088011
19/02/2000 Mededeling van de correspondentietabellen tussen het MKG-verblijfsnummer en het pseudoniem van de rechthebbende - Persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 21 a088016
15/01/2000 Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 88 p. 13 a088004
20/11/1999 Vermelding van secundaire diagnoses op de formulieren van einde van ziekenhuisverpleging TNR 87 p. 25 a087018
30/10/1999 De eerbiediging van het geheim van de medische dossiers
warning Informatie/Documentatie
TNR 86 p. 20 a086009
19/06/1999 Geneeskundige verklaring met het oog op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst TNR 86 p. 10 a086001
29/05/1999 Mededeling van de Lijst van de Orde der geneesheren TNR 85 p. 21 a085018
24/04/1999 Aanwezigheid van een vriendin-verpleegster van de patiënt tijdens het medisch onderzoek door een geneesheer-specialist TNR 85 p. 13 a085008
24/04/1999 Opname in een psychiatrisch ziekenhuis - Mededeling aan politie of procureur des Konings
warning

In dit advies werd een zin toegevoegd : cf. advies a137028 (TNR nr 137).

TNR 85 p. 10 a085004
24/04/1999 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrisch ziekenhuis - Aangifte - Psychiatrische thuiszorg - Ontslagformulier TNR 85 p. 9 a085003
20/03/1999 R.V.A. - Medische onderzoeken - Formulier C35 TNR 84 p. 26 a084021
20/03/1999 Accreditering van tandartsen - Dataregistratie TNR 84 p. 26 a084022
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Registratie en overzending van patiëntengegevens (art. 185)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 32 a084034
16/01/1999 Publicatie van disciplinaire beslissingen - Eerbiediging van het privé-leven van de gesanctioneerde arts TNR 84 p. 19 a084013
12/12/1998 Uitwisseling van gegevens tussen de officina-apotheker en de ziekenhuisapotheker TNR 84 p. 15 a084007
14/11/1998 Centra voor leerlingenbegeleiding TNR 83 p. 13 a083006
14/11/1998 Mededeling van disciplinaire sancties aan buitenlandse tuchtrechtelijke overheden TNR 83 p. 12 a083005
24/10/1998 HIV-positieve patiënt die één of meerdere personen van een verzorgingsteam besmet kan hebben TNR 83 p. 11 a083003
16/05/1998 Controle van de afwezigheid wegens ziekte van het Vlaams onderwijspersoneel TNR 81 p. 16 a081015
25/04/1998 Onrustwekkende verdwijning van een patiënt uit een psychiatrich centrum - Onderzoek van de rijkswacht TNR 81 p. 14 a081010
21/03/1998 Protocols voor minnelijke medische schatting voorgesteld door een verzekeringsmaatschappij TNR 80 p. 27 a080014
21/03/1998 Accreditering van tandartsen - Dataregistratie TNR 80 p. 28 a080016
21/03/1998 Screeningformulieren voor personen geïnterneerd wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen TNR 80 p. 28 a080017
17/01/1998 Nationaal Kankerregister - Netwerk voor uitwisseling van gegevens TNR 80 p. 22 a080008
17/01/1998 Sociale identiteitskaart TNR 80 p. 23 a080009
13/12/1997 Klinische proeven met geneesmiddelen TNR 80 p. 17 a080001
18/10/1997 Eerbiediging van het medisch geheim - Project "Medische Urgentie-Informatie" TNR 79 p. 24 a079033
05/07/1997 Verzekeringen - Beroepsgeheim TNR 79 p. 14 a079014
05/07/1997 Enquête door het ministerie van Volksgezondheid - Persoonlijke levenssfeer TNR 79 p. 13 a079011
19/04/1997 PMS-MST - Centra voor leerlingenbegeleiding TNR 78 p. 20 a078005
15/02/1997 Medische telematica TNR 76 p. 36 a076016
18/01/1997 Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Aangifte van het bestand TNR 75 p. 32 a075015
19/10/1996 Genetica - onderzoek naar het vaderschap - mededeling van resultaten van klinische onderzoeken aan derden
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies 'Vaderschapstests' d.d. 05.11.2011 (a133013).
TNR 75 p. 26 a075011
07/09/1996 Hospitalisatie - Beroepsgeheim TNR 75 p. 19 a075003
07/09/1996 Medisch dossier - Eigendom van het dossier TNR 75 p. 20 a075004
07/09/1996 Medisch dossier - Inzage van het dossier TNR 75 p. 21 a075005
07/09/1996 Rusthuizen - Forfaits inzake de verpleegkundige verzorging in rusthuizen TNR 75 p. 22 a075007
11/05/1996 Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT's) - Rustoorden (RO's) - Centraal Medisch Register TNR 73 p. 22 a073006
11/05/1996 Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG's) TNR 73 p. 19 a073005
20/04/1996 Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen TNR 73 p. 16 a073003
16/03/1996 Opsporing van baarmoederhalskanker - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 72 p. 41 a072017
16/04/1994 Rijbewijs TNR 65 p. 18 a065003
16/10/1993 Aids TNR 63 p. 25 a063006
05/05/1990 Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking
warning Historische waarde.
TNR 49 p. 19 a049002
26/08/1989 Minimale Klinische Gegevens (M.K.G.) TNR 46 p. 25 a046006
01/01/1987 De openbare orde en het medisch geheim TNR 35 p. 29 a035020
11/05/1985 Medische registratie - Nieuwe richtlijnen TNR 33 p. 53 a033034
17/12/1984 Zwangerschap - Moeder- en Zuigelingenboekje TNR 33 p. 38 a033018
16/06/1984 Systeem voor inzamelen en verwerken van informatie omtrent de medische activiteiten TNR 33 p. 26 a033005
01/01/1976 Gebruik van eenrichtingsspiegels in een psychiatrische instelling
warning Dit advies is niet meer geldig.
TNR 25 p. 26 a025011