Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Patiëntenrechten

Zie ook: Rechten van de patiënt

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
25/05/2019 Versturen van de resultaten aan de patiënt die dit vraagt TNR 165 a165009
27/04/2019 Persoonlijke notities in het patientendossier TNR 165 a165005
15/09/2018 Vraag van de patiënt aan de behandelende arts om medische formulieren in te vullen voor het afsluiten of het uitvoeren van een verzekeringscontract. TNR 162 a162008
24/02/2018 Weigeren van zorg voor een patiënt enkel omdat deze geen individuele kamer kiest TNR 160 a160008
16/09/2017 Deontologische doorverwijsplicht bij weigering van toepassing van euthanasie – Advies van de nationale raad van 6 mei 2017 TNR 158 a158004
06/05/2017 Informeren van de patiënt over zijn gezondheidstoestand en de verstrekte zorg
TNR 157 a157006
06/05/2017 Persbericht : geluidsopname van een gesprek tussen een patiënt en een arts zonder medeweten van deze laatste TNR 157 a157011
17/12/2016 Toegang tot het medisch dossier van de overleden patiënt in geval van een testamentaire betwisting
warning Dit advies vervangt het advies a118001.
TNR 155 a155011
19/11/2016 Contacteren van lost to follow-up patiënten om hen te informeren over het bestaan van nieuwe behandeling TNR 155 a155005
20/02/2016 Handelwijze van bepaalde artsen die aan een patiënt opdringen een eenpersoonskamer te kiezen als voorwaarde om door hen in behandeling genomen te worden tijdens een ziekenhuisopname TNR 152 a152004
12/12/2015 Stopzetten en weigeringen van behandelingen TNR 151 a151005
07/02/2015 PERSBERICHT : Weigering van enkele artsen om patiënten te behandelen die een tweepersoonskamer kiezen TNR 148 a148003
15/11/2014 Sterilisatie met contraceptief doel van een mentaal gestoorde persoon TNR 147 a147012
19/07/2014 Wijzigingen van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 146 a146007
22/02/2014 Vrije artsenkeuze door de patiënt die ervoor kiest te worden opgenomen in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer TNR 145 a145003
30/09/2013 Medisch geheim en justitie
warning Informatie/Documentatie
TNR 144 a144011
14/09/2013 Het onder dwang behandelen van een geesteszieke patiënt TNR 143 a143004
17/11/2012 Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij - Rechten van de patiënt : nieuwe gegevens TNR 140 a140004
27/03/2010 Families in illegaal verblijf - Convenant tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en artsen TNR 129 a129029
20/02/2010 Keuze van de vertrouwenspersoon TNR 129 a129017
06/02/2010 Medische zorg verstrekt aan minderjarigen – Instemming van beide ouders TNR 129 a129013
24/10/2009 Arbeidsgeneeskunde – Controlegeneeskunde – Wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 127 a127019
24/10/2009 Onderzoek door controlearts – Aanwezigheid van de vertrouwenspersoon TNR 127 a127018
19/01/2008 Recht op informatie over de gezondheidstoestand van een kind voor een ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent TNR 119 a119011
22/09/2007 Geldigheid van wilsverklaringen - Palliatieve zorg TNR 118 p. 6 a118006
01/09/2007 Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen
warning

Dit advies werd vervangen door het advies a155011.

Wijzigt advies TNR 105 p. 2, a105001.

TNR 118 p. 3 a118001
14/07/2007 Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt TNR 117 p. 11 a117016
30/06/2007 Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier TNR 117 p. 9 a117013
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
25/11/2006 Inzage van het medisch dossier van een overledene door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij TNR 115 p. 3 a115003
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
22/04/2006 Ombudsfunctie - Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 113 p. 3 a113001
21/05/2005 Ombudsfunctie TNR 109 p. 4 a109006
19/03/2005 Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen TNR 108 p. 6 a108007
05/02/2005 Vermelding "vertrouwelijk" op medische verslagen TNR 108 p. 3 a108001
16/10/2004 Informeren van de patiënt - Therapeutische exceptie - Toestemming voor een medische tussenkomst TNR 107 p. 3 a107002
26/06/2004 Beroepsgeheim in centra voor asielzoekers TNR 105 p. 4 a105003
19/06/2004 Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt)
warning

Zie ook advies a155011.

Dit advies vervangt, wat deze problematiek betreft, de adviezen TNR 95 p. 3, a095001 en TNR 101 p. 6, a101006 + zie advies TNR 118 p. 3, a118001.

TNR 105 p. 2 a105001
27/09/2003 Oncologische equipes en patiëntenrechten TNR 102 p. 3 a102003
27/09/2003 Vermelding van DNR in het medisch ziekenhuisdossier TNR 102 p. 2 a102001
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
22/03/2003 Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde TNR 100 p. 5 a100006
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
17/11/2001 Euthanasie TNR 94 p. 2 a094007
20/10/2001 Verzoek van een verwant om overdracht van het dossier van een overleden persoon via de behandelend arts TNR 95 p. 10 a095003
29/09/2001 Getuigen van Jehovah en wilsverklaring TNR 94 p. 5 a094003
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
24/04/1999 Formulier inzake vooringelichte toestemming TNR 85 p. 12 a085006
23/01/1999 Voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 83 p. 19 a083013
17/01/1998 Hervorming van de Orde der geneesheren TNR 80 p. 18 a080003
00/00/0000 Persoonlijke notities (aantekeningen) in het patiëntendossier