Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Patiënten van vreemde nationaliteit

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
24/02/2018 Patiënten in illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Terugbetaling TNR 160 a160007
25/01/2018 PERSBERICHT : Dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven TNR 160 a160004
14/10/2017 Bottesten voor de leeftijdsbepaling van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) TNR 159 a159004
11/03/2017 Medische regularisatie - Dienst Vreemdelingenzaken - Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980
TNR 156 a156004
16/07/2016 Wetsvoorstel betreffende de genitale verminking TNR 154 a154005
16/01/2016 Remuneratie voor fertiliteitscentra die in het buitenland verblijvende patiënten begeleiden via e-mail TNR 152 a152001
19/09/2015 Notie “dringend karakter” van de dringende medische hulp voor patiënten in illegaal verblijf TNR 150 a150016
16/11/2013 Arbeidsovereenkomst bestemd voor de artsen werkzaam bij de dienst Vreemdelingenzaken TNR 143 a143020
19/02/2011 Standaard medisch getuigschrift inzake de medische regularisatie van vreemdelingen TNR 133 a133002
11/12/2010 Vluchtelingen – Genitale verminking - Beroepsgeheim TNR 132 a132010
05/06/2010 Vluchtelingen – Genitale verminking – Beroepsgeheim TNR 130 a130021
27/03/2010 Families in illegaal verblijf - Convenant tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en artsen TNR 129 a129029
06/03/2010 Samenwerking tussen de medische dienst van een opvangcentrum beheerd door Fedasil met de reguliere bevolkingswachtdienst TNR 129 a129022
20/02/2010 Inspuiten van DHBP bij niet-psychotische vreemdelingen in gesloten centra TNR 129 a129016
20/02/2010 Testen voor leeftijdsbepaling bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 129 a129015
21/03/2009 Weigering van medische attesten - Vreemdelingen TNR 125 a125012
04/10/2008 Werking van de medische dienst in een repatriëringcentrum - Continuïteit van de zorg TNR 122 p. 5 a122005
26/06/2004 Beroepsgeheim in centra voor asielzoekers TNR 105 p. 4 a105003
19/08/2000 Geneeskundig getuigschrift te voegen bij de aanvraag van een arbeidsvergunning TNR 90 p. 14 a090008
25/04/1998 Dienst Vreemdelingenzaken - Eerbiediging van het medisch geheim TNR 81 p. 12 a081009
19/11/1994 Medische raadplegingen van vreemdelingen TNR 67 p. 24 a067006
19/03/1993 Medische raadplegingen - Vreemdelingen TNR 64 p. 40 a064017
01/01/1977 Arts-patiënt relatie en patiënten met vreemde nationaliteit TNR 26 p. 18 a026004