Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Orde der artsen (Organisatie en werking van de-)

Zie ook: Discipline, Lijst van de Orde, Verkiezingen bij de Orde der artsen

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/09/2016 Hervorming van de Orde der artsen – Wetsvoorstel opgesteld door de nationale raad van de Orde der artsen (17 september 2016) TNR 154 a154013
19/05/2016 Persmededeling : Orde der artsen - verkiezingen: tijd voor nieuw bloed en een nieuw elan! TNR 153 a153003
17/05/2016 Mogelijkheid voor een arts om publiciteit te voeren voor zijn kandidatuur voor de verkiezing van de leden van de provinciale raden TNR 152 a152010
19/03/2016 Hervorming van de Orde der artsen - Verduidelijking van enkele elementen van de conceptnota van de Orde van 4 juli 2015 TNR 152 a152006
19/09/2015 Hervorming van de Orde der artsen - Verduidelijking van enkele elementen van de conceptnota van de Orde van 4 juli 2015 TNR 150 a150009
04/07/2015 Hervorming van de Orde der geneesheren - Conceptnota TNR 150 a150001
26/10/2013 Hervorming van de Orde van geneesheren TNR 143 a143010
19/01/2013 Publicatie in of communicatie met de media door een lid of een gewezen lid van een orgaan van de Orde TNR 140 a140012
13/10/2012 Persmededeling TNR 139 a139006
10/12/2011 Publicatie van de adviezen van de Nationale Raad TNR 136 a136013
01/10/2009 Voorstel tot hervorming van de Orde van geneesheren TNR 127 a127021
01/09/2007 Dienstverrichting door Europese artsen op Belgisch grondgebied TNR 118 p. 4 a118003
30/06/2007 Organisatie van de huisartsenwachtdienst - Bevoegdheden TNR 117 p. 8 a117011
03/02/2007 Standpunt van de Nationale Raad betreffende inmiddels door de Senaat aanvaarde voorstellen tot hervorming van de Orde van geneesheren TNR 115 p. 3 a115001
20/01/2007 Standpunt van de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad betreffende voorstellen die de Orde van geneesheren aanbelangen TNR 115 p. 3 a115002
26/11/2005 Standpunt van de Nationale Raad betreffende voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren TNR 111 p. 2 a111002
15/01/2005 Standpunt van de Nationale Raad betreffende voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren TNR 107 p. 5 a107004
15/01/2005 Standpunt van de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad betreffende voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren TNR 107 p. 8 a107005
01/02/2003 Wachtdienst - Wederzijdse taken van de provinciale geneeskundige commissies en van de provinciale raden TNR 100 p. 4 a100002
15/12/2001 Activiteiten van plaatsvervangende leden van een provinciale raad TNR 95 p. 11 a095007
19/05/2001 Bijdragen van de artsen van de NMBS TNR 93 p. 8 a093008
17/03/2001 Schorsing van artsen in het recht de geneeskunde uit te oefenen wegens niet-betaling van de bijdrage aan de Orde der geneesheren TNR 92 p. 6 a092007
16/09/2000 Medische wachtdiensten - Niet-betaling van de bijdrage aan de Orde TNR 90 p. 15 a090009
19/08/2000 Betaling van de bijdragen van artsen-ambtenaren aan de Orde van geneesheren TNR 90 p. 22 a090017
19/06/1999 Wachtdiensten - Nieuwe bevoegdheden van de provinciale geneeskundige commissies Mededeling van disciplinaire beslissingen aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Riziv TNR 86 p. 13 a086004
29/05/1999 Inschrijving van artsen-ambtenaren op de Lijst van de Orde der geneesheren TNR 85 p. 17 a085013
24/04/1999 Optreden van een provinciale raad als scheidsrechter TNR 85 p. 8 a085001
23/01/1999 Drie voorontwerpen van wet betreffende de hervorming van de Orde van geneesheren TNR 83 p. 17 a083012
19/09/1998 Hervorming van de Orde van geneesheren TNR 82 p. 22 a082016
25/04/1998 Verklaringen van de Nationale Raad ten behoeve van artsen die de uitoefening van hun beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie wensen aan te vangen TNR 81 p. 12 a081008
21/03/1998 Vrijstelling van het betalen van bijdragen aan de provinciale raden TNR 80 p. 28 a080015
17/01/1998 Hervorming van de Orde der geneesheren TNR 80 p. 18 a080003
17/01/1998 Huishoudelijk reglement van een provinciale raad TNR 80 p. 34 a080022
15/11/1997 Geneesheer-inspecteur van het Riziv - Inzage in een ordinaal dossier TNR 79 p. 30 a079047
20/09/1997 Bureau van de provinciale raad - Magistraat-bijzitter TNR 79 p. 22 a079028
19/04/1997 Geneesheren-inspecteurs van het Riziv - Bijdrage aan de Orde TNR 78 p. 22 a078009
15/02/1997 Gestraft raadslid van de Orde TNR 76 p. 30 a076012
16/11/1996 Juridische bijstand van de Nationale Raad TNR 76 p. 20 a076001
20/01/1996 Contracten - Bevoegdheid van de provinciale raden TNR 72 p. 21 a072001
16/09/1995 Medisch dossier - Provinciale Raad van de Orde TNR 70 p. 20 a070005
15/10/1994 Splitsing van de provincie Brabant TNR 67 p. 18 a067013
28/05/1994 Hernieuwing van de Commissies binnen de Nationale Raad TNR 65 p. 24 a065008
20/03/1993 Bewaring van archieven TNR 60 p. 34 a060014
16/11/1991 Voorzitterschap van de provinciale raad TNR 55 p. 29 a055009
24/08/1991 Niet-betaling van de bijdrage - Inbeslagneming TNR 54 p. 17 a054022
15/06/1991 Adviezen van Provinciale Raden goedgekeurd door de Nationale Raad en gepubliceerd in het Tijdschrift TNR 53 p. 29 a053011
20/04/1991 Huishoudelijk reglement - Deelneming van niet-leden van de Raad aan de werkzaamheden van de commissies TNR 53 p. 21 a053002
16/02/1991 Persconferentie TNR 52 p. 30 a052008
16/02/1991 Stagecontract - Bijdrage aan de Orde TNR 52 p. 30 a052009
10/12/1988 Adviserend geneesheer - Europees Parlement TNR 43 p. 49 a043029
09/08/1986 Verkiesbaarheid bij de Orde TNR 35 p. 12 a035005
16/03/1985 Medisch kadaster TNR 33 p. 49 a033030
10/10/1981 Incompatibiliteit tussen de leidinggevende functies in de Raad van de Orde en andere functies TNR 30 p. 30 a030007
01/01/1981 Onderzoek van de statuten van de Orde der geneesheren
warning Informatie/Documentatie
TNR 29 p. 45 a029027