Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Kwetsbare personen

Zie ook: Minderjarigen, Mishandeling van een kind, een zieke, een gehandicapte, een bejaarde, Personen met een handicap, Rechten van de Mens

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
20/06/1998 "Informed consent" bij verwarde patiënten TNR 82 p. 7 a082001
17/09/2011 Beroepsgeheim – Ontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek TNR 135 a135005
21/10/2006 Bescherming van de goederen van onbekwame personen TNR 114 p. 7 a114005
20/04/2002 Bescherming van de goederen van een te beschermen meerderjarige TNR 97 p. 4 a097003
18/01/1992 Bescherming van de goederen van onbekwame personen
warning Zie advies TNR 057 p. 23 (a057008).
TNR 56 p. 25 a056002
16/05/1992 Bescherming van de goederen van onbekwame personen TNR 57 p. 23 a057008
20/03/1999 Bescherming van de goederen van onbekwame personen - Omstandige geneeskundige verklaring - Honoraria attesterende arts TNR 84 p. 28 a084025
16/03/2019 Buitengerechtelijke bescherming – Lasthebber van een patient TNR 164 a164007
14/09/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 61 TNR 143 a143002
19/01/1980 Dagcentrum voor personen van de derde leeftijd TNR 28 p. 25 a028012
17/11/2001 Euthanasie TNR 94 p. 2 a094007
21/01/1995 Gehandicapten - Beroepsgeheim TNR 68 p. 17 a068002
22/09/2007 Geldigheid van wilsverklaringen - Palliatieve zorg TNR 118 p. 6 a118006
29/09/2001 Getuigen van Jehovah en wilsverklaring TNR 94 p. 5 a094003
15/11/1997 Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon TNR 79 p. 28 a079042
15/01/2000 Medische betrokkenheid bij het naderende levenseinde - Euthanasie TNR 87 p. 8 a087001
17/12/2016 Omstandige geneeskundige verklaring - Recht om een patiënt te onderzoeken zonder zijn/haar toestemming, noch van diens wettelijke vertegenwoordiger TNR 155 a155010
24/02/2018 Patiënten in illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Terugbetaling TNR 160 a160007
25/09/1999 Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen - Medische instructies aan het verzorgend personeel in verband met reanimatie TNR 87 p. 16 a087007
15/11/2014 Sterilisatie met contraceptief doel van een mentaal gestoorde persoon TNR 147 a147012
12/12/2015 Stopzetten en weigeringen van behandelingen TNR 151 a151005
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
16/12/2017 Vermoeden van mishandeling van een kind - fotograferen van letsels door een schoolarts
warning Dit advies werd op 24 februari 2018 aangevuld - zie tekst hieronder.
TNR 159 a159007
17/03/2001 Voorlopige bewindvoering en geneeskundige verklaringen TNR 92 p. 6 a092006
17/03/2018 Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest TNR 160 a160009
17/06/2000 Witboek betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van personen die door geestesziekten zijn aangetast TNR 90 p. 18 a090014