Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Ombudsfunctie

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/09/2016 Evaluatie van de goede werking inzake risicobeheer en veiligheid van de patiënten TNR 154 a154009
29/10/2011 Het internetplatform www.verbeterjezorg.be TNR 135 a135009
06/02/2010 Relatie hoofdarts/ombudsfunctie TNR 129 a129012
20/12/2008 Onverenigbaarheid tussen de functie van hoofdarts en deze van directeur van het ziekenhuis TNR 123 a123018
14/04/2008 Taken van de hoofdarts
warning Dit is geen advies van de Nationale Raad maar een leidraad opgesteld door de commissie "Ziekenhuisgeneeskunde" van de Nationale Raad.
TNR 120 p. 11 a120010
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
22/04/2006 Ombudsfunctie - Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt TNR 113 p. 3 a113001
21/05/2005 Ombudsfunctie TNR 109 p. 4 a109006
15/01/2005 Standpunt van de Nationale Raad betreffende voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren TNR 107 p. 5 a107004
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016