Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Noodtoestand

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
26/10/2013 Toediening van kalmerende middelen door een arts die wordt opgeroepen door de politie TNR 143 a143014
11/12/2010 Aangifte kindermishandeling : de arts tussen wet en Code TNR 132 a132005
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
24/08/2002 Adviezen van gespecialiseerde diensten in de begeleiding of behandeling van seksuele delinquenten TNR 98 p. 3 a098002
15/12/1990 Beroepsgeheim - Rijbewijs TNR 51 p. 45 a051015
25/05/2002 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner
warning Zie advies TNR 116 p. 3 (a116001).
TNR 97 p. 4 a097004
03/02/2007 Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan partner TNR 116 p. 3 a116001
21/03/2009 Beroepsgeheim en aids – Mededeling aan de partner TNR 125 a125016
16/05/1998 Beroepsgeheim in geval van niet-naleving van de probatievoorwaarden TNR 81 p. 15 a081013
22/09/2007 Beroepsgeheim van gevangenisartsen TNR 118 p. 5 a118005
17/09/2011 Beroepsgeheim – Ontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek TNR 135 a135005
14/09/2013 Code van geneeskundige plichtenleer – Wijziging van artikel 61 TNR 143 a143002
30/04/2011 Disaster Victim Identification Team (DVI) - Beroepsgeheim TNR 133 a133022
10/12/2011 Disaster Victim Identification Team (DVI) – Beroepsgeheim TNR 136 a136011
19/03/2005 Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen TNR 108 p. 6 a108007
04/07/2015 Eerbiediging van het medisch geheim wanneer de arts verneemt dat zijn patiënt het slachtoffer was van een misdrijf TNR 150 a150004
30/10/1999 Geneesheren-anesthesisten - Aangepaste SAFETY-FIRST-normen TNR 87 p. 20 a087011
14/09/2013 Het onder dwang behandelen van een geesteszieke patiënt TNR 143 a143004
14/01/2006 Hiv-positieve moeder TNR 112 p. 3 a112002
24/05/1997 Intrekking rijbewijs - Houding van de behandelende arts TNR 78 p. 23 a078011
19/01/2008 Medisch getuigschrift voor aangifte van partnergeweld TNR 119 p. 6 a119010
29/05/1999 Medische criteria voor rijgeschiktheid TNR 85 p. 24 a085020
30/10/1999 Ministerie van Justitie - Eindverslag van de werkzaamheden van de Commissie Internering TNR 87 p. 17 a087008
18/08/2001 Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van de persoon van de geesteszieke TNR 94 p. 4 a094002
06/02/2010 Relatie hoofdarts/ombudsfunctie TNR 129 a129012
19/08/1995 Rijbewijs TNR 70 p. 18 a070003
21/03/1992 Rijbewijs - Beroepsgeheim TNR 56 p. 41 a056014
24/05/1997 Rijbewijs - Medische criteria TNR 78 p. 23 a078010
20/11/1999 Rijgeschiktheid van psychiatrische patiënten TNR 87 p. 27 a087021
13/07/2013 Rijgeschiktheid – Meldingsplicht en medeverantwoordelijkheid van de arts TNR 142 a142005
21/03/1998 Screeningformulieren voor personen geïnterneerd wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen TNR 80 p. 28 a080017
21/06/1997 Seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen TNR 79 p. 11 a079003
25/08/1990 Toestemming tot een ingreep TNR 50 p. 21 a050005
04/02/2012 Verpleegkundige besmet met HIV en HCV - Beroepsgeheim TNR 137 a137007
15/02/1997 Voetbal - Doping TNR 76 p. 31 a076013
19/03/2005 Vragen van de politie aan ziekenhuisdiensten - Beroepsgeheim TNR 108 p. 4 a108004
17/06/2000 Witboek betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van personen die door geestesziekten zijn aangetast TNR 90 p. 18 a090014