Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Minderjarigen

Zie ook: Kwetsbare personen

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
16/12/2017 Vermoeden van mishandeling van een kind - fotograferen van letsels door een schoolarts
warning Dit advies werd op 24 februari 2018 aangevuld - zie tekst hieronder.
TNR 159 a159007
14/10/2017 Bottesten voor de leeftijdsbepaling van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) TNR 159 a159004
20/02/2016 Toegang tot medisch dossier van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 152 a152005
28/06/2014 Medische begeleiding van een transseksuele minderjarige TNR 146 a146001
30/09/2013 Medisch geheim en justitie
warning Informatie/Documentatie
TNR 144 a144011
20/04/2013 Medisch beroepsgeheim tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg TNR 141 a141015
09/02/2013 HIV - positieve moeders TNR 140 a140022
09/02/2013 Verantwoordelijkheid van kribbepersoneel wanneer bij een kind een allergische shock zou optreden TNR 140 a140016
05/03/2011 Vaderschapstests – Wijziging advies van 19 oktober 1996 TNR 133 a133013
11/12/2010 Vluchtelingen – Genitale verminking - Beroepsgeheim TNR 132 a132010
20/11/2010 Advies aangaande drie wetsvoorstellen betreffende cosmetische ingrepen TNR 132 a132004
05/06/2010 Vluchtelingen – Genitale verminking – Beroepsgeheim TNR 130 a130021
20/02/2010 Reanimatie bij extreem vroeg geboren kinderen TNR 129 a129018
20/02/2010 Testen voor leeftijdsbepaling bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen TNR 129 a129015
06/02/2010 Medische zorg verstrekt aan minderjarigen – Instemming van beide ouders TNR 129 a129013
21/03/2009 Niet-samenlevende ouders - Artsenkeuze TNR 125 a125015
21/02/2009 Het uitvoeren van vaderschapstests TNR 125 a125007
21/06/2008 Transseksualiteit - Toestemming van een minderjarige TNR 121 p. 7 a121008
19/01/2008 Recht op informatie over de gezondheidstoestand van een kind voor een ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent TNR 119 a119011
14/01/2006 Hiv-positieve moeder TNR 112 p. 3 a112002
26/06/2004 Beroepsgeheim in centra voor asielzoekers TNR 105 p. 4 a105003
14/12/2002 Opvragen van gegevens door de arts van het CLB aan de behandelende arts van een leerling TNR 99 p. 8 a099010
17/11/2001 Euthanasie TNR 94 p. 2 a094007
16/06/2001 Toenemend en ongeregeld uitvoeren van vaderschapstests
TNR 93 p. 11 a093014
07/10/2000 Verklaring van Helsinki
warning Informatie/Documentatie
TNR 90 p. 25 a090018
25/03/2000 Beroepsgeheim - Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte TNR 88 p. 23 a088017
23/01/1999 Voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt TNR 83 p. 19 a083013
21/03/1998 Screeningformulieren voor personen geïnterneerd wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen TNR 80 p. 28 a080017
18/10/1997 De arts en de kinderen van niet-samenlevende ouders TNR 79 p. 25 a079035
20/09/1997 Transseksualiteit - Toestemming van een minderjarige TNR 79 p. 21 a079026
23/08/1997 Hulpverlening aan de jeugd - Protocol voor samenwerking tussen de "Services de l'aide à la jeunesse" en de pluridisciplinaire equipes "SOS-enfants" (Franse Gemeenschap) TNR 79 p. 17 a079018
05/07/1997 Kwaliteit van de verzorging - Aansprakelijkheid TNR 79 p. 12 a079004
21/06/1997 Seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen TNR 79 p. 11 a079003
16/11/1996 Adoptiebemiddeling TNR 76 p. 23 a076004
16/11/1996 De arts en de kinderen van niet-samenwonende ouders en de gewijzigde wetgeving terzake TNR 76 p. 20 a076002
19/10/1996 Genetica - onderzoek naar het vaderschap - mededeling van resultaten van klinische onderzoeken aan derden
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies 'Vaderschapstests' d.d. 05.11.2011 (a133013).
TNR 75 p. 26 a075011
15/06/1996 Gevangenissen TNR 73 p. 24 a073008
16/04/1988 De arts en de kinderen van gescheiden ouders
warning wat betreft 1) : is vervangen door advies : TNR 76 p. 20, a076002; wat betreft 2) en 3) : blijven geldig
TNR 41 p. 12 a041001
19/01/1985 Minderjarige - Beroepsgeheim TNR 33 p. 40 a033021
15/11/1980 Verlengde minderjarigheid TNR 29 p. 30 a029012
20/05/1978 De arts en de minderjarigen TNR 26 p. 50 a026028