Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Lijst van de Orde

Zie ook: Orde der artsen (Organisatie en werking van de-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
17/09/2016 Hervorming van de Orde der artsen – Wetsvoorstel opgesteld door de nationale raad van de Orde der artsen (17 september 2016) TNR 154 a154013
19/03/2016 Hervorming van de Orde der artsen - Verduidelijking van enkele elementen van de conceptnota van de Orde van 4 juli 2015 TNR 152 a152006
04/07/2015 Hervorming van de Orde der geneesheren - Conceptnota TNR 150 a150001
13/12/2014 Numerus Clausus - Geneeskunde
TNR 147 a147017
25/10/2014 Problematiek van de artsen werkzaam in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de faciliteitengemeenten TNR 147 a147011
25/10/2014 Vraag hoe de “woonplaats van de arts” dient te worden bepaald
warning Dit advies wordt vervangen door het advies van 16 februari 2019 "Beroepsactiviteit van een arts op het grondgebied van verscheidene provinciale raden".
TNR 147 a147010
18/09/2010 Transfer van een arts in opleiding naar een andere provinciale raad TNR 131 a131008
27/03/2010 Goedkeuring van contract tussen stagemeester en HAIO – Bevoegdheid van de provinciale raad TNR 129 a129032
17/05/2008 Buitenlandse artsen op het Belgische grondgebied TNR 121 p. 2 a121001
17/05/2008 Kennis van de taal van de regio TNR 121 p. 4 a121002
22/12/2007 Militaire artsen – tuchtrechtelijke bevoegdheid van de orde van geneesheren TNR 119 a119006
01/09/2007 Dienstverrichting door Europese artsen op Belgisch grondgebied TNR 118 p. 4 a118003
20/01/2007 Standpunt van de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad betreffende voorstellen die de Orde van geneesheren aanbelangen TNR 115 p. 3 a115002
16/11/2002 Herinschrijving na schrapping van een arts op de Lijst van de Orde der geneesheren TNR 99 p. 5 a099006
20/04/2002 Grensoverschrijdende samenwerking TNR 97 p. 3 a097001
19/05/2001 Kadaster van de artsen TNR 93 a093009
21/04/2001 Inschrijving van een buitenlandse arts op de Lijst van de Orde TNR 93 p. 5 a093004
16/12/2000 Inschrijving op de Lijst van een arts, niet-Europees onderdaan, met een Europees diploma TNR 91 p. 11 a091011
21/10/2000 Uitoefening van de geneeskunde door een Amerikaanse arts aan boord van een schip varend onder Belgische vlag - Adviesverlening via telefoon of internet door een buitenlandse arts TNR 91 p. 9 a091001
15/04/2000 Anomalieën - Opvolgingsgedrag militaire geneesheren binnen de rijkswacht TNR 89 p. 11 a089002
25/03/2000 Numerus clausus in de faculteiten geneeskunde
TNR 88 p. 26 a088022
30/10/1999 In België geschorste arts - Uitoefening van de geneeskunde in een buurland tijdens de periode van schorsing TNR 87 p. 23 a087016
21/08/1999 Transfer van een arts naar een andere provinciale raad terwijl een disciplinair onderzoek tegen hem lopende is TNR 86 p. 17 a086007
29/05/1999 Inschrijving van artsen-ambtenaren op de Lijst van de Orde der geneesheren TNR 85 p. 17 a085013
29/05/1999 Mededeling van de Lijst van de Orde der geneesheren TNR 85 p. 21 a085018
24/10/1998 Transfer van een arts naar een andere provinciale raad
warning Cf. advies d.d. 18.09.2010 (a131008).
TNR 83 p. 11 a083004
25/04/1998 Verklaringen van de Nationale Raad ten behoeve van artsen die de uitoefening van hun beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie wensen aan te vangen TNR 81 p. 12 a081008
20/09/1997 Inschrijving van artsen zonder Riziv-nummer op de Lijst van de Orde TNR 80 p. 33 a080021
23/08/1997 Eed van Hippocrates TNR 79 p. 18 a079019
23/08/1997 Weglating van een arts van de Lijst van de Orde der geneesheren terwijl een disciplinair onderzoek tegen hem lopende is TNR 79 p. 16 a079017
21/06/1997 Grensoverschrijdende hulp TNR 79 p. 10 a079002
21/06/1997 Grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en buitenlandse artsen en ziekenhuizen TNR 79 p. 10 a079001
24/05/1997 Dienstverrichting TNR 78 p. 24 a078013
16/11/1996 Medische hoofdactiviteit TNR 76 p. 23 a076003
15/10/1994 Splitsing van de provincie Brabant TNR 67 p. 18 a067013
11/12/1993 Gelijktijdige uitoefening van de geneeskunde in twee landen TNR 63 p. 35 a063016
16/10/1993 Arts - Informaticus TNR 63 p. 28 a063008
18/09/1993 Verzorgend personeel in rust- en verzorgingstehuizen TNR 62 p. 23 a062005
20/02/1993 Tuchtvordering - Bevoegdheid provinciale raden TNR 60 p. 23 a060003
21/11/1992 Transfert van een geneesheer naar een andere provinciale raad
warning Cf. advies d.d. 18.09.2010 (a131008).
TNR 59 p. 27 a059005
19/09/1992 Medisch adviseur in een farmaceutische firma - Inschrijving bij de Orde TNR 58 p. 28 a058014
11/04/1992 Inschrijving op de Lijst van de Orde - Plaats van de voornaamste medische activiteit TNR 57 p. 20 a057005
15/02/1992 Overschrijving van een geneesheer naar een andere provinciale raad
warning is vervangen door advies : TNR 59 p. 27, a059005; maar blijft op deontologisch vlak geldig
TNR 56 p. 37 a056009
16/11/1991 Gegevens op diskette met betrekking tot de ingeschreven geneesheren TNR 55 p. 27 a055005
14/09/1991 Weglating van de Lijst - Uitoefening van de geneeskunde TNR 54 p. 39 a054016
16/06/1990 Voorlopige inschrijving op de Lijst van de Orde TNR 49 p. 34 a049008
18/10/1989 Medische journalistiek TNR 47 p. 23 a047007
11/03/1989 EEG - Inschrijving op de Lijst van twee Orden TNR 44 p. 23 a044025
10/12/1988 Verspreiding lijst van de Orde TNR 43 p. 47 a043026
18/01/1986 Inschrijving geneesheren kandidaat-specialisten TNR 34 p. 37 a034019
01/01/1980 Weglating van de lijst van de Orde TNR 29 p. 27 a029007
17/11/1979 Privé-domicilie in het buitenland TNR 28 p. 22 a028006
15/09/1979 Getuigschrift van goed gedrag en zeden en inschrijving bij de Orde TNR 28 p. 19 a028003
01/01/1978 Overplaatsing van artsen van de ene naar de andere provincie TNR 27 p. 23 a027005
01/01/1977 Weglating van de Lijst van de Orde TNR 26 p. 45 a026026
01/01/1976 Weglating van de lijst van de Orde van de naam van een arts wiens inschrijving niet langer meer is gerechtvaardigd TNR 25 p. 27 a025013