Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Kwaliteit van de zorg

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/08/1993 Kwaliteit van de verzorging - Artikel 34 van de Code van Plichtenleer TNR 62 p. 19 a062002
20/01/1996 Antibioticumbeleid TNR 72 p. 27 a072006
20/01/1996 Antibioticumbeleid TNR 72 p. 50 a072022
05/07/1997 Kwaliteit van de verzorging - Aansprakelijkheid TNR 79 p. 12 a079004
05/07/1997 Accreditering TNR 79 p. 15 a079015
20/09/1997 Niet-conventionele geneeswijzen TNR 79 p. 21 a079027
15/11/1997 Teleservice Stand-By TNR 79 p. 29 a079043
25/04/1998 STAND BY-foon - Centraal oproepnummer wachtdiensten TNR 81 p. 11 a081006
25/04/1998 Tv-bewaking van geesteszieken TNR 81 p. 11 a081007
22/08/1998 Electronische armbanden bij psychiatrische patiënten TNR 82 p. 19 a082013
12/12/1998 Wachtdiensten huisartsgeneeskunde TNR 84 p. 12 a084003
25/09/1999 Telegeneeskunde TNR 87 p. 14 a087005
11/12/1999 Verzekerbaarheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van artsen TNR 88 p. 9 a088001
25/03/2000 Numerus clausus in de faculteiten geneeskunde
TNR 88 p. 26 a088022
15/04/2000 De toekomst van de gezondheidszorg in België - Denkpistes en suggesties TNR 89 p. 13 a089004
19/08/2000 Medisch consult en postorderverkoop van geneesmiddelen via internet TNR 90 p. 13 a090007
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
19/08/2000 Evaluatie van nosocomiale septikemie - Persoonlijke levenssfeer TNR 90 p. 17 a090013
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
21/04/2001 Spreiding van neurochirurgische activiteiten TNR 93 p. 7 a093007
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
20/10/2001 Borstkanker TNR 95 p. 9 a095002
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
05/02/2005 Onderzoek kwaliteit ziekenhuizen - Test-Aankoop TNR 108 p. 4 a108003
19/03/2005 Mammobielen TNR 108 p. 6 a108006
21/05/2005 Gezondheidswet - 27 april 2005 TNR 109 p. 6 a109010
15/07/2006 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst TNR 113 p. 8 a113007
27/10/2007 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst TNR 119 a119001
16/02/2008 Telefonisch advies door een arts - Ereloon TNR 120 p. 5 a120004
05/04/2008 Parkeerproblemen voor huisartsen TNR 120 p. 7 a120007
07/06/2008 Telefonisch advies door een arts - Ereloon TNR 121 p. 5 a121005
04/10/2008 Wachtdienst in huisartsgeneeskunde
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies (a123015n) d.d. 06/12/2008.
TNR 122 p. 6 a122006
22/11/2008 Mammografie – Continuïteit van de zorg TNR 123 a123007
06/12/2008 Wachtdienst in huisartsgeneeskunde – Wijziging van advies van 4 oktober 2008 TNR 123 a123015
08/12/2012 Standaarden voor geneeskundige praktijkvoering in Europa TNR 140 a140011
13/12/2014 Numerus Clausus - Geneeskunde
TNR 147 a147017
21/05/2016 Toegang tot de gezondheidszorg door de staking van de gevangenisbewaarders TNR 153 a153004
21/05/2016 Deontologische en medisch-ethische reflectie gemaakt over het gebruik van e-health en m-health binnen het gezondheidsgebeuren TNR 153 a153005
06/05/2017 Platform ViVidoctor.com – Online teleconsultaties TNR 157 a157008
15/07/2017 Voorstel globaal actieplan - Permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens TNR 158 a158001
14/10/2017 Toegang tot de röntgenbeelden door de artsen TNR 159 a159003
27/04/2019 « Medische toerisme » TNR 165 a165004
25/05/2019 Versturen van de resultaten aan de patiënt die dit vraagt TNR 165 a165009
21/09/2019 Teleconsultatie met het oog op het stellen van een diagnose en het voorstellen van een behandeling TNR 166 a166007
19/10/2019 Insolvabiliteit patiënt – Deontologische plichten van de arts TNR 166 A166015