Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Keuze (Vrije artsen-)

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/09/2019 Geneeskundig deskundigenonderzoek - Aanwezigheid van de advocaat tijdens het klinisch onderzoek TNR 166 a166008
17/11/2018 Vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en instemming met de behandeling door geïnterneerde personen met een geestesstoornis
TNR 163 a163004
24/02/2018 Weigeren van zorg voor een patiënt enkel omdat deze geen individuele kamer kiest TNR 160 a160008
08/04/2017 Christelijke mutualiteit - Second opinion in een universitair ziekenhuis TNR 157 a157003-R
20/02/2016 Handelwijze van bepaalde artsen die aan een patiënt opdringen een eenpersoonskamer te kiezen als voorwaarde om door hen in behandeling genomen te worden tijdens een ziekenhuisopname TNR 152 a152004
07/02/2015 PERSBERICHT : Weigering van enkele artsen om patiënten te behandelen die een tweepersoonskamer kiezen TNR 148 a148003
22/02/2014 Vrije artsenkeuze door de patiënt die ervoor kiest te worden opgenomen in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer TNR 145 a145003
25/05/2013 Regeling tot samenwerking voor de dagelijkse eerstelijnszorg met een uitgebreid netwerk van extern aangenomen zorgverstrekkers TNR 141 a141020
08/12/2012 Mag de coördinerende en raadgevende arts (CRA) van een rust- en verzorgingstehuis de behandelende arts van de bewoners zijn TNR 140 a140009
07/04/2012 Folder van de Christelijke Mutualiteit “Second-O tweede medisch advies” TNR 138 a138004
16/07/2011 Het beheer van het Globaal Medisch Dossier (GMD) TNR 134 a134010
11/12/2010 Vrije artsenkeuze door het politiepersoneel in geval van staking TNR 132 a132011
27/03/2010 Deontologische aspecten van de zorgtrajecten TNR 129 a129034
06/03/2010 Samenwerking tussen de medische dienst van een opvangcentrum beheerd door Fedasil met de reguliere bevolkingswachtdienst TNR 129 a129022
21/03/2009 Niet-samenlevende ouders - Artsenkeuze TNR 125 a125015
04/10/2008 Werking van de medische dienst in een repatriëringcentrum - Continuïteit van de zorg TNR 122 p. 5 a122005
26/04/2008 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst
warning Deze tekst werd in het Tijdschrift van de Nationale Raad gepubliceerd onder de rubriek "Medisch recht".
TNR 120 p. 11 a120009
27/10/2007 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst TNR 119 a119001
15/07/2006 Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst TNR 113 p. 8 a113007
23/04/2005 Preventie van baarmoederhalskanker - Advies van de Nationale Raad van 27 september 2003, aangepast op 23 april 2005 TNR 109 p. 3 a109004
23/04/2005 Préventie van baarmoederhalskanker - Uitnodiging door een laboratorium TNR 109 p. 4 a109005
19/03/2005 Mammobielen TNR 108 p. 6 a108006
27/09/2003 Oncologische equipes en patiëntenrechten TNR 102 p. 3 a102003
27/09/2003 Preventie van baarmoederhalskanker TNR 102 a102002
26/07/2003 Advies Patiëntenrechtenwet
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 101 p. 6 a101006
16/11/2002 Militaire geneesheren en erkende artsen bij het leger - Kosten betreffende medische zorgen als extra-legaal voordeel voor de werknemer TNR 99 p. 4 a099005
16/11/2002 Relatie artsen met farmaceutische industrie en experimenten TNR 99 p. 7 a099008
16/02/2002 Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt
warning Dit advies werd vervangen door advies TNR 105 p. 2, a105001, wat betreft het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt.
TNR 95 p. 3 a095001
15/12/2001 Geïntegreerde politie : contract extern erkend arts TNR 95 p. 13 a095011
17/11/2001 Geïntégreerde politie en gezondheidszorg TNR 94 p. 7 a094006
16/06/2001 Overeenkomst tussen een wijkgezondheidscentrum en een orthopedagogisch centrum TNR 93 p. 9 a093012
19/05/2001 Coördinerend geneesheer in een initiatief van beschut wonen TNR 93 p. 8 a093010
17/02/2001 Advies van de Nationale Raad aangaande de Conceptnota Rechten van de Patiënt TNR 91 p. 3 a091016
20/01/2001 Gezondheidszorg in de gevangenissen TNR 92 p. 3 a092002
16/09/2000 Coördinerend arts in de RVT's - KB van 24 juni 1999 TNR 90 p. 10 a090003
16/09/2000 Coördinerend arts in een RVT - Taak en functie TNR 90 p. 9 a090002
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
19/08/2000 Jaarlijkse uitnodiging vanwege de huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier tot griepvaccinatie van hun patiënten met verhoogd risico TNR 90 p. 12 a090005
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
25/03/2000 Deelneming van geneesheren-officieren aan de werkzaamheden van het militaire gerecht TNR 88 p. 24 a088019
25/03/2000 Jaarlijkse uitnodiging vanwege de huisartsen tot griepvaccinatie van hun patiënten met verhoogd risico TNR 88 p. 24 a088018
18/10/1997 De arts en de kinderen van niet-samenlevende ouders TNR 79 p. 25 a079035
19/04/1997 Sportmedisch onderzoek TNR 78 p. 21 a078008
16/11/1996 De arts en de kinderen van niet-samenwonende ouders en de gewijzigde wetgeving terzake TNR 76 p. 20 a076002
16/03/1996 Preventieve geneeskunde - 'Kind en Gezin' TNR 72 p. 42 a072018
18/02/1995 Geneeskundige verzorging op het werk TNR 68 p. 30 a068017
19/11/1994 Medische raadplegingen van vreemdelingen TNR 67 p. 24 a067006
11/12/1993 Arbeidsongevallen - NMBS TNR 63 p. 36 a063017
19/03/1993 Medische raadplegingen - Vreemdelingen TNR 64 p. 40 a064017
11/04/1987 Vrije artsenkeuze - O.C.M.W. TNR 37 p. 10 a037002