Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Informatica

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
21/05/2016 Deontologische en medisch-ethische reflectie gemaakt over het gebruik van e-health en m-health binnen het gezondheidsgebeuren TNR 153 a153005
21/05/2016 Digitale aanvallen op computers van artsen TNR 153 a153007
07/02/2015 Artsen en digitale media TNR 148 a148006
28/06/2014 Beveiliging van gegevens die door het beroepsgeheim gedekt zijn TNR 146 a146003
20/04/2013 Communicatie via videoconferentie in de gezondheidszorg TNR 141 a141013
10/12/2011 Informaticatoepassing - Multidisciplinaire samenwerking in het kader van zorgtrajecten TNR 136 a136015
28/06/2008 Arbeidsgeneeskunde - Automatisering TNR 121 p. 8 a121010
07/06/2008 Oprichting en organisatie van het e-Health-platform TNR 121 p. 4 a121003
03/03/2007 Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem TNR 116 p. 4 a116004
30/09/2006 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid TNR 114 p. 5 a114004
26/11/2005 BeHealthproject TNR 111 p. 5 a111003
10/09/2005 Wetsontwerp betreffende de verwerking en de automatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde TNR 110 p. 7 a110005
18/09/2004 Elektronisch medisch dossier TNR 106 p. 4 a106005
08/05/2004 Systeem voor de inzameling van anonieme medische gegevens bij huisartsen TNR 104 p. 5 a104007
01/01/2003 Het telefonisch vragen van een kopie van een protocol door een arts die niet de aanvragende arts is TNR 101 p. 5 a101005
21/09/2002 Bewaartermijnen van ziekenhuisdossiers TNR 98 p. 5 a098004
01/08/2002 Bericht voor de patiënten en de artsen uitgaande van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren TNR 98 p. 2 a098001
15/06/2002 Aanbevelingen van de Nationale Raad betreffende het bijhouden van elektronische medische databanken die nominatieve en identificeerbare gegevens bevatten
warning Het begrip "objectieve gegevens" wordt vervangen in dit advies : zie TNR 106 p. 4 : a106005.
TNR 97 p. 6 a097008
16/03/2002 Door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart TNR 96 p. 10 a096007
19/05/2001 Kadaster van de artsen TNR 93 a093009
17/03/2001 Elektronisch medisch dossier TNR 92 p. 7 a092009
17/02/2001 Aanbevelingen betreffende de bescherming van de vertrouwelijkheid bij de transmissie van medische persoonsgegevens via internet TNR 92 p. 4 a092004
21/10/2000 Uitoefening van de geneeskunde door een Amerikaanse arts aan boord van een schip varend onder Belgische vlag - Adviesverlening via telefoon of internet door een buitenlandse arts TNR 91 p. 9 a091001
16/09/2000 Wachtdienst van huisartsen - Bereikbaarheid - Publicatie van de wachtrol op een internetsite TNR 90 p. 12 a090004
19/08/2000 Internetsite van arts - Medische voorlichtingscampagne TNR 90 p. 13 a090006
19/08/2000 Medisch consult en postorderverkoop van geneesmiddelen via internet TNR 90 p. 13 a090007
25/09/1999 Telegeneeskunde TNR 87 p. 14 a087005
19/06/1999 Verzending van laboratoriumresultaten via een elektronisch brievenbussysteem TNR 86 p. 16 a086006
29/05/1999 Laboratorium voor cutane histopathologie - Overmaken van resultaten TNR 85 p. 18 a085014
20/02/1999 Veiligheid van de via Internet verzonden gegevens TNR 84 p. 23 a084020
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Elektronisch medisch en verpleegkundig dossier (art. 176)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 32 a084032
12/12/1998 Geautomatiseerd globaal medisch dossier TNR 84 p. 14 a084005
15/11/1997 Teleservice Stand-By TNR 79 p. 29 a079043
05/07/1997 Informatica TNR 79 p. 12 a079005
05/07/1997 Wallonie - IntraNet TNR 79 p. 15 a079016
15/02/1997 Medische telematica TNR 76 p. 36 a076016
18/01/1997 Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Aangifte van het bestand TNR 75 p. 32 a075015
07/09/1996 Informatica TNR 75 p. 23 a075008
17/02/1996 Software - Agressieve reclame TNR 72 p. 38 a072014
22/04/1995 Elektronische Post - Medisch geheim
warning Zie advies TNR 92 p. 4 (a092004)
TNR 69 p. 13 a069002
18/03/1995 Oprichting van een vennootschap tussen artsen en niet-artsen TNR 68 p. 33 a068020
28/05/1994 Informatica TNR 65 p. 25 a065010
28/05/1994 Telefonie TNR 65 p. 25 a065011
16/04/1994 Elektronische brievenbussystemen TNR 65 p. 22 a065007
16/10/1993 Elektronisch brievenbussysteem - Laboratoria TNR 63 p. 20 a063001
16/10/1993 Telematisch gestuurde communicatie van de briefwisseling TNR 63 p. 22 a063002
21/11/1992 Voorschriften voor verdovende middelen TNR 59 p. 33 a059009
16/05/1992 Opstelling van geneeskundige voorschriften op computer TNR 57 p. 27 a057012
17/02/1990 Arbeidsgeneeskunde - Centrale computer TNR 48 p. 24 a048011
17/06/1989 Arbeidsgeneeskunde - Automatisering
warning

Dit advies is achterhaald : zie advies d.d. 28.06.2008 (a121010).

TNR 45 p. 22 a045009
17/06/1989 Installatie van terminals TNR 45 p. 22 a045008
17/06/1989 Klinische biologie - Overmaken van resultaten TNR 45 p. 21 a045006
11/03/1989 Arbeidsgeneeskunde - Automatisering TNR 44 p. 22 a044021
18/02/1989 Arbeidsgeneeskunde - Automatisering
warning Dit advies is achterhaald : zie advies d.d. 28.06.2008 (a121010).
TNR 44 p. 18 a044016
14/01/1989 Automatisering medische voorschriften TNR 44 p. 12 a044004
15/10/1988 Automatisering van medische voorschriften TNR 43 p. 35 a043010
18/07/1987 Laboratoria klinische biololgie - Overmaken resultaten TNR 38 p. 16 a038007
19/05/1984 RIZIV : medische activiteiten TNR 32 p. 50 a032025
21/03/1984 Dossiers in de computer TNR 32 p. 38 a032019
03/04/1982 Gecomputeriseerde medische dossiers - Obstetrie TNR 30 p. 32 a030010