Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Huisarts

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
20/10/2018 Voorwaarden voor een patiëntenstop in de huisartsgeneeskunde.
TNR 163 a163003
17/09/2016 Behandeling met methadon en andere substitutiemedicatie TNR 154 a154011
18/08/2016 Gewelddadige aanval op huisarts door patiënt TNR 154 a154006
18/06/2016 Behandeling met methadon en andere substitutiemedicatie door huisartsen TNR 153 a153009
21/05/2016 Oprichting van een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen TNR 153 a153006
16/04/2016 Geweld tegen artsen en andere gezondheidswerkers TNR 153 a153001
19/03/2016 Standaardopleidingsovereenkomsten voor de huisartsen in opleiding TNR 152 a152007
17/01/2015 Bewaartermijnen van wachtverslagen binnen de huisartsenwachtposten TNR 148 a148001
15/11/2014 Verantwoordelijkheid van de wachtdienstverantwoordelijke in de huisartsgeneeskunde TNR 147 a147013
25/10/2014 Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in België TNR 147 a147009
25/05/2013 Regeling tot samenwerking voor de dagelijkse eerstelijnszorg met een uitgebreid netwerk van extern aangenomen zorgverstrekkers TNR 141 a141020
26/11/2011 Aanvullend onderzoek m.b.t. het advies ‘Huisartsenwachtdienst – Verplichting van de wachtarts om zich te verplaatsen’ TNR 136 a136001
29/10/2011 Huisartsenwachtdienst – Verplichting van de wachtarts om zich te verplaatsen TNR 135 a135010
16/07/2011 Het beheer van het Globaal Medisch Dossier (GMD) TNR 134 a134010
28/05/2011 Bewaartermijnen van wachtverslagen binnen de huisartsenwachtposten
warning Het punt 2 van dit advies werd vervangen door het advies d.d. 17.01.2015 (a148001).
TNR 134 a134002
30/04/2011 Deelname aan de week(dag)wachtdienst – Beslissing van de huisartsenkring TNR 133 a133023
19/02/2011 Jaarlijkse uitnodiging tot pneumokokkenvaccinatie van risicopatiënten - Voorschrift TNR 133 a133009
22/01/2011 Deelname aan de week(dag)wachtdienst – Beslissing van de huisartsenkring TNR 132 a132012
02/10/2010 Deelname aan de week(nacht)wacht – Beslissing van de huisartsenkring TNR 131 a131012
18/09/2010 Jaarlijkse griepvaccinatie van risicopatiënten - Voorschrift TNR 131 a131009
08/05/2010 Huisartsenwachtdienst – Verplichting van de wachtarts om zich te verplaatsen TNR 130 a130015
08/05/2010 Huisartsenwachtdienst – Voorstel tot wijziging van art. 9, §1, van het KB nr. 78 van du 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen TNR 130 a130016
27/03/2010 Goedkeuring van contract tussen stagemeester en HAIO – Bevoegdheid van de provinciale raad TNR 129 a129032
27/03/2010 Huisarts in opleiding (HAIO) – Huishoudelijk Reglement van de VZW SUI TNR 129 a129031
27/03/2010 Uitnodiging van patiënten voor een preventieve check-up door huisarts TNR 129 a129033
06/02/2010 Cumuleren van de functie van geneesheer-specialist in de acute geneeskunde met deze van huisarts TNR 129 a129011
19/12/2009 Huisartsenkringen - Wachtdienst TNR 128 a128005
22/09/2009 Dienst spoedgevallen – Grieppandemie – Weigering van opname
warning Advies van het Bureau van de Nationale Raad
TNR 127 a127014
05/09/2009 Cumuleren van de functies van huisarts, controlearts en arts-scheidsrechter TNR 127 a127006
05/09/2009 Influenza-pandemie A/H1N1 - Zorgmeldpunt TNR 127 a127008
30/05/2009 Betrokkenheid van de huisarts in de procedure voor herstel in het recht tot sturen TNR 126 a126016
06/12/2008 Deelname aan de wachtdienst – Ongeschiktheid wegens ziekte TNR 123 a123012
06/12/2008 Wachtdienst in huisartsgeneeskunde – Wijziging van advies van 4 oktober 2008 TNR 123 a123015
06/12/2008 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde : plicht tot deelname – Verplaatsing van de huisarts van wacht – Telefonische triage TNR 123 a123013
06/12/2008 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde – Begeleiden van een patiënt met een ambulance TNR 123 a123011
25/10/2008 Coördinerend en raadgevend arts (CRA) in de rust- en verzorgingstehuizen TNR 123 a123003
04/10/2008 Wachtdienst in huisartsgeneeskunde
warning Dit advies werd gewijzigd door het advies (a123015n) d.d. 06/12/2008.
TNR 122 p. 6 a122006
28/06/2008 Aanwerving van een algemeen geneeskundige voor de functie van zaalarts in een ziekenhuis TNR 121 a121011
05/04/2008 Parkeerproblemen voor huisartsen TNR 120 p. 7 a120007
22/12/2007 Parkeermoeilijkheden voor de huisartsen TNR 119 a119005
30/06/2007 Organisatie van de huisartsenwachtdienst - Bevoegdheden TNR 117 p. 8 a117011
12/05/2007 Aanwerving van een algemeen geneeskundige voor de functie van zaalarts in een ziekenhuis
warning Dit advies werd aangepast op 28/06/2008 (=advies a121011).
TNR 117 p. 3 a117002
21/04/2007 Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde TNR 116 p. 9 a116006
04/02/2006 Lijsten met namen van patiënten die als potentieel gevaarlijk voor de wachtarts worden beschouwd - Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer TNR 112 p. 5 a112005
01/10/2005 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 betreffende huisartsenkringen
warning Dit advies werd aangepast : zie advies a112005 d.d. 04.02.2006.
TNR 110 p. 8 a110007
23/04/2005 Afname urinestaal op vraag van de gerechtelijke overheid TNR 109 p. 3 a109003
23/04/2005 Preventie van baarmoederhalskanker - Advies van de Nationale Raad van 27 september 2003, aangepast op 23 april 2005 TNR 109 p. 3 a109004
05/02/2005 Huisartsenkringen en veiligheidsvoorschriften voor wachtdiensten - KB 8 juli 2002 TNR 108 p. 4 a108002
26/06/2004 Aansprakelijkheid bij organisatorische fouten van wachtdiensten voor huisartsen TNR 105 p. 6 a105007
27/09/2003 Preventie van baarmoederhalskanker TNR 102 a102002
10/05/2003 Wachtdiensten en continuïteit van de zorg voor huisartsen en specialisten TNR 101 p. 4 a101003
01/02/2003 Preventieve geneeskunde - Opsporing op grote schaal TNR 100 p. 4 a100003
16/11/2002 Militaire geneesheren en erkende artsen bij het leger - Kosten betreffende medische zorgen als extra-legaal voordeel voor de werknemer TNR 99 p. 4 a099005
17/11/2001 Euthanasie TNR 94 p. 2 a094007
17/11/2001 Huisartsenkringen TNR 95 a095006
17/11/2001 Wachtdienst van huisartsen - Aansprakelijkheid van de organisator TNR 95 p. 10 a095005
16/06/2001 Borstkankerpreventie TNR 93 p. 10 a093013
16/06/2001 Overeenkomst tussen een wijkgezondheidscentrum en een orthopedagogisch centrum TNR 93 p. 9 a093012
19/05/2001 Coördinerend geneesheer in een initiatief van beschut wonen TNR 93 p. 8 a093010
21/04/2001 Erkenning van huisartsenkringen TNR 93 p. 7 a093006
16/09/2000 Coördinerend arts in de RVT's - KB van 24 juni 1999 TNR 90 p. 10 a090003
16/09/2000 Coördinerend arts in een RVT - Taak en functie TNR 90 p. 9 a090002
16/09/2000 Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT TNR 90 p. 9 a090001
16/09/2000 Wachtdienst van huisartsen - Bereikbaarheid - Publicatie van de wachtrol op een internetsite TNR 90 p. 12 a090004
19/08/2000 Jaarlijkse uitnodiging vanwege de huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier tot griepvaccinatie van hun patiënten met verhoogd risico TNR 90 p. 12 a090005
17/06/2000 Eerstelijnsgezondheidszorg in België TNR 90 p. 16 a090012
15/04/2000 Kwalificatie van de arts die een vrijwillige zwangerschapsafbreking mag uitvoeren TNR 89 p. 12 a089003
25/03/2000 Gegevensinzameling betreffende het patiënteel van de algemeen geneeskundigen TNR 88 p. 25 a088020
25/03/2000 Jaarlijkse uitnodiging vanwege de huisartsen tot griepvaccinatie van hun patiënten met verhoogd risico TNR 88 p. 24 a088018
22/01/2000 Cumulatie van de functie van ambtenaar en huisarts TNR 88 p. 16 a088006
22/01/2000 Nieuw geneesmiddel - Informatie aan de huisartsen door de universitaire centra TNR 88 p. 15 a088005
20/11/1999 Huisarts - Vervanging - Honorering TNR 87 p. 30 a087024
20/03/1999 Huisarts - Bijkomende commerciële activiteit TNR 84 p. 28 a084027
16/01/1999 Continuïteit van de zorg TNR 84 p. 20 a084014
12/12/1998 Wachtdiensten huisartsgeneeskunde TNR 84 p. 12 a084003
17/01/1998 Cumulatie van een huisartspraktijk met een halftijdse medische activiteit in vast dienstverband TNR 80 p. 21 a080006
17/01/1998 Huisarts in beroepsopleiding - Oprichting van een professionele artsenvenootschap TNR 80 p. 21 a080005
18/10/1997 Associatie of vennootschap van huisartsen met spreekuur op twee afzonderlijke locaties
warning Dit advies is niet meer actueel.
TNR 79 p. 25 a079036
18/10/1997 Informatie over hoorcentra in wachtkamers van huisartsen - Aanpassing van hoorapparaten in klinieken of hospitalen TNR 79 p. 27 a079041
20/04/1996 Oproepen voor preventieve onderzoeken TNR 73 p. 15 a073001
22/04/1995 Cumulatie van de functie van voltijds ambtenaar en huisarts TNR 69 p. 13 a069001
21/01/1995 Rust- en verzorgingstehuizen - Huisartsen TNR 68 p. 20 a068004
20/08/1994 Cumulatie van de functie van voltijds ambtenaar en huisarts TNR 66 p. 17 a066003
11/04/1992 Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient TNR 57 p. 15 a057003
24/08/1991 Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patiënt TNR 54 p. 33 a054011
21/11/1987 Electrocardiografie - Algemeen geneeskundigen TNR 39 p. 15 a039006
21/02/1987 Stage TNR 36 p. 19 a036013
19/01/1980 Dagcentrum voor personen van de derde leeftijd TNR 28 p. 25 a028012