Skip to content

Zoeken

Van calendar    Tot calendar    Formaat: dag/maand/jaar

Thema's

Zoeken per tijdschrift

Jaar
Tijdschrift

Thema's

Honoraria in de verzorgingsinstellingen

Datum Onderwerp Verschenen in tijdschrift Code van het advies
24/02/2018 Weigeren van zorg voor een patiënt enkel omdat deze geen individuele kamer kiest TNR 160 a160008
20/02/2016 Handelwijze van bepaalde artsen die aan een patiënt opdringen een eenpersoonskamer te kiezen als voorwaarde om door hen in behandeling genomen te worden tijdens een ziekenhuisopname TNR 152 a152004
07/02/2015 PERSBERICHT : Weigering van enkele artsen om patiënten te behandelen die een tweepersoonskamer kiezen TNR 148 a148003
22/02/2014 Vrije artsenkeuze door de patiënt die ervoor kiest te worden opgenomen in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer TNR 145 a145003
24/04/1999 Centrale inningsdienst van een ziekenhuis - Registratie van extramurale prestaties TNR 85 p. 11 a085005
17/02/1999 Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : Honoraria (artt. 120-121)
warning Informatie/Documentatie
TNR 84 p. 30 a084030
20/06/1998 Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke - Statuut van de geneesheer-diensthoofd TNR 82 p. 13 a082005
25/04/1998 Honorariumsupplementen aangerekend aan patiënten met een verzekering gezondheidszorg TNR 81 p. 14 a081011
07/12/1996 Coördinatiehonoraria TNR 76 p. 28 a076008
18/09/1993 Geïntegreerde gezondheidsverenigingen TNR 62 p. 24 a062006
19/01/1991 Facturering van de geneeskundige verstrekkingen in de verzorgingsinstellingen - Verantwoordelijkheid TNR 52 p. 24 a052003